برچسب Cult of Chucky

اولین تصاویر و پوستر از فیلم Cult of Chucky | فیلمبرداری آغاز شد

فیلم Cult of Chucky، یک قسمت جالب و محسورکننده از فرانچایز Child’s Play thriller است که ﻓﯿﻠﻢﺑﺮﺩﺍﺭﯼ ﺍﺻﻠﯽ آن در ﻭﯾﻨﯿﭙﮓ، ﻣﻨﯿﺘﻮﺑﺎ، کانادا آغاز شده و امروز اولین تصاویر در کنار چند پرومو از …