برچسب Code Black فصل 3

سریال پزشکی Code Black برای فصل سوم تمدید شد

یک خبر خوب برای طرفداران سریال های درام-پزشکی که حقیقا تعداد آنها هم کم نیست؛ Code Black قرار نیست به این زودی ها درب بیمارستان را ببندد و یکسال دیگر به بیماران خدمات می دهد!! شبکه تلویزیونی …