برچسب CHIPS 2017

گزارش باکس آفیس: فروش Beauty and the Beast به 690 میلیون دلار رسید، رنجرها با 40.5 میلیون شروع کردند!!

در این تعطیلات، فیلم Beauty and the Beast در داخل آمریکا ۸۸٫۳ میلیون دلار، و در خارج از آمریکا ۱۱۹٫۲ میلیون دیگر فروخت و مجموع فروش بین المللی آن بعد از دو هفتـه به ۶۹۰٫۳ میلیون دلار (۳۱۷ …