برچسب Call of Duty®: Infinite Warfare

ده بازی پرفروش انگلیس: Call of Duty: Infinite Warfare و FIFA 17 در بالای لیست

بازی جدید ﺍﮐﺘﯿﻮﯾﮋﻥ، Call of Duty: Infinite Warfare که چهارم نوامبر منتشر شد، در بالای لیست چارت پرفروش ترین بازی های انگلیس در هفته منتهی به ۱۷ دسامبر قرار گرفت. بعد از Infinite Warfare دو …

سیستم لازم برای اجرای بازی Call of Duty: Infinite Warfare در PC

بازی Call of Duty: Infinite Warfare‏ ﯾﮏ عنوان جدید ﺩﺭ ﺳﺒﮏ ﺗﯿﺮﺍﻧﺪﺍﺯﯼ ﺍﻭﻝ ﺷﺨﺺ ﺍﺯ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎﺯﯼﻫﺎﯼ ﻧﺪﺍﯼ ﻭﻇﯿﻔﻪ است ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﺳﺘﻮﺩﯾﻮﯼ ﺍﯾﻨﻔﯿﻨﯿﺘﯽ ﻭﺍﺭﺩ ﺳﺎﺧﺘﻪ می شود ﻭ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﺍﮐﺘﯿﻮﯾﮋﻥ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ ۴ …