برچسب Call of Duty 2016

سیستم لازم برای اجرای بازی Call of Duty: Infinite Warfare در PC

بازی Call of Duty: Infinite Warfare‏ ﯾﮏ عنوان جدید ﺩﺭ ﺳﺒﮏ ﺗﯿﺮﺍﻧﺪﺍﺯﯼ ﺍﻭﻝ ﺷﺨﺺ ﺍﺯ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎﺯﯼﻫﺎﯼ ﻧﺪﺍﯼ ﻭﻇﯿﻔﻪ است ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﺳﺘﻮﺩﯾﻮﯼ ﺍﯾﻨﻔﯿﻨﯿﺘﯽ ﻭﺍﺭﺩ ﺳﺎﺧﺘﻪ می شود ﻭ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﺍﮐﺘﯿﻮﯾﮋﻥ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ ۴ …