برچسب Bye Bye Man 2017

تریلر نهایی و تصاویر فیلم The Bye Bye Man منتشر شد

سه دانشجوی کنجکاو، برای تحقیق در مورد یک مرد مرموز به سمت خانه ای قدیمی در خارج از دانشگاه حرکت می کنند، اما توسط مردی ترسناک به نام Bye Bye Man شکار می شوند، مردی که ظاهراً قدرتی مافوق …