برچسب Blindspot S02 E13

ﻓﺼﻞ ﺩﻭﻡ ﺳﺮﯾﺎﻝ Blindspot ﺍﭘﯿﺰﻭﺩ 13 – ﺧﻼﺻﻪ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ | پرومو & ﺗﺼﺎﻭﯾﺮ ﺟﺪﯾﺪ

در اپیزود دوازدهم دیدیم که ولر و ناز به پیشنهاد و اصرار جین دو، رومن را وارد یک عملیات می کنند تا به شپرد برسند و او را دستگیر کنند. اما مثل همیشه سنداستورم یک قدم از FBI جلوتر است. امل …