برچسب Black Sails

ﺷﺒﮑﻪ Starz ﺍﺯ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﻓﺼﻞ Black Sails ﺭﻭﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮﺩ

استارز امروز از چهارمین فصل سریال Black Sails رونمایی کرد،این فصل در ده اپیزود تولید می شود و سال آینده پخش خواهد شد. سه فصلی قبلی این سریال توسط اشخاصی چون ﻧﯿﻞ ﻣﺎﺭﺷﺎﻝ،ﺳﺎﻡ ﻣﯿﻠﺮ،ﻣﺎﺭﮎ ﻣﻮﻧﺪﻥ و …