برچسب Biomax

ﻓﺼﻞ ﺩﻭﻡ ﺳﺮﯾﺎﻝ Supergirl: دومین تیزر ﺍﭘﯿﺰﻭﺩ 18 ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ – بازگشت دختر فولادی!!

طرفداران واقعی Supergirl در حال حاضر بی صبرانه منتظر هستند و دوست دارند بدانند که در اپیزود بعدی سریال چه اتفاقی رخ خواهد داد، البته به لطف ﻭﻗﻔﻪی یک ﻣﺎﻫﻪای که در پخش سریال ایجاد شده، این …