برچسب Beauty and the Beast 2

Beauty and the Beast ادامه ای نخواهد داشت، احتمال ساخت ﭘﯿﺶﺩﺭﺁﻣﺪ یا ﺍﺳﭙﯿﻦ ﺁﻑ وجود دارد

فیلم جدید کمپانی دیزنی، Beauty and the Beast که تقریبا همه حداقل یکبار در طول عمر خود نام داستان های کلاسیک آن را شنیده اند، اکنون در دومین تعطیلات آخرهفته خودش قرار دارد، آن هم بعد از یک …