برچسب Bad Moms

گزارش باکس آفیس : Suicide Squad همچنان پیشتاز

گزارش هفتگی باکس آفیس منتشر شد و فیلم Suicide Squad همچنان رتبه اول فروش را در اختیار خود دارد. این دومین هفته ای است که نام Suicide Squad را در صدر می بینیم،این فیلم در دومین تعطیلاتش …