برچسب Avengers

تام هالند نظرش را در مورد حضور احتمالی در ﺍﺳﭙﯿﻦ ﺁﻑهای Venom و Black Cat می گوید

ما بتازگی با خبر شده ایم کـه کمپانی سونی در حال توسعه تعدادی فیلم، از جمله Venom و Black Cat و Silver Sable است که ظاهرا هیچ ارتباطی با دنیای سینمایی مارول ندارند و در جهانی دیگر روایت می …