برچسب Atom

چند اپیزود بیشتر به فصل دوم Legends of Tomorrow اضافه شد

همانطور که می دانید داستان های ابرقهرمان ها همواره طرفداران زیادی دارد، مخصوصا در شبکه های تلویزیونی که نیاز بیشتری در این مورد حس می شود، چونکه ارتباط نزدیک تری بین مردم و تلویزیون وجود …