برچسب Ash vs Evil dead S02 E04

ﭘﺮﻭﻣﻮﯼ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺮﯾﺎﻝ Ash vs Evil dead ﺍﭘﯿﺰﻭﺩ ۴ ﻓﺼﻞ ۲

امروز ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ Starz یک ﭘﺮﻭﻣﻮﯼ ۳۰ ثانیه ای از ﺍﭘﯿﺰﻭﺩ جدید ﺳﺮﯾﺎﻝ ﮐﻤﺪﯼ-ﺗﺮﺳﻨﺎﮎ Ash vs Evil dead ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺁﻧﺮﺍ تماشا کنید. این اپیزود “DUI” نام دارد، توسط …