برچسب Arrow Season 5 E22

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﺳﺮﯾﺎﻝ Arrow: بازگشت بلک سایرن و مرلین در تصاویر اپیزود 22

در اپیزود بیست و یکم الیور بلاخره موفق به دستگیری پرومتئوس خبیث شد، کسی که به تنهایی یکسال از زندگی اعضای تیم Arrow را به باد داده است! اما این پایان داستان نیست. در حال حاضر فقط دو اپیزود …