برچسب Arrow S05 E03

تصاویر فصل ۵ اپیزود ۳ سریال Arrow منتشر شد

بعد از انتشار پروموی اپیزود جدید که چند ساعت قبل در سایت قرار گرفت اکنون ﺷﺎﻫﺪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ تصاویر این ﺍﭘﯿﺰﻭﺩ از سریال Arrow (پیکان) هستیم، این تصاویر را ﺍﮐﻨﻮﻥ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ. قابل توجه است که …

ﭘﺮﻭﻣﻮﯼ اپیزود ۳ فصل ۵ ﺳﺮﯾﺎﻝ Arrow

حدود یک ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ شاهد انتشار پروموی اپیزود جدید ﺳﺮﯾﺎﻝ Arrow از ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ The CW بودیم ﮐﻪ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺁﻧﺮﺍ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ. ﺍﯾﻦ ﺍﭘﯿﺰﻭﺩ “A Matter of Trust” (یک ماده از اعتماد) نام …