برچسب Arrow فصل 5 اپیزود 3

ﭘﺮﻭﻣﻮﯼ اپیزود ۳ فصل ۵ ﺳﺮﯾﺎﻝ Arrow

حدود یک ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ شاهد انتشار پروموی اپیزود جدید ﺳﺮﯾﺎﻝ Arrow از ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ The CW بودیم ﮐﻪ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺁﻧﺮﺍ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ. ﺍﯾﻦ ﺍﭘﯿﺰﻭﺩ “A Matter of Trust” (یک ماده از اعتماد) نام …