برچسب Ant-Man & the Wasp

تولید Ant-Man & The Wasp (ﻣﺮﺩ ﻣﻮﺭﭼﻪﺍﯼ و زنبورک) بزودی به پایان میرسد!

به نظر می رسد که فیلم سینمایی Ant-Man & The Wasp (ﻣﺮﺩ ﻣﻮﺭﭼﻪﺍﯼ و زنبورک) در آخرین روزهای فاز تولید خودش قرار دارد، چون عوامل و بازیگران فیلم بتازگی یک جشن پایان تولید برگزار کرده اند. ﻣﺮﺩ …