برچسب American Horror Story promo

سه تیزر تبلیغاتی جدید از فصل ششم American Horror Story

شبکه Fx سه تیزر تبلیغاتی جدید از فصل ششم سریال American Horror Story منتشر کرده که اکنون می توانید آنها را دریافت کنید. از بازیگران این سریال می توان به ﺍﯾﻮﺍﻥ ﭘﯿﺘﺮﺯ،ﺳﺎﺭﺍ ﭘﻠﺴﻮﻥ،ﺩﻧﯽ ﺍﻭﻫﺮ،ﮐﺘﯽ …