برچسب Agents of SHIELD S04 E10

ﺳﺮﯾﺎﻝ Agents of SHIELD – ﺍﭘﯿﺰﻭﺩ دهم ﻓﺼﻞ 4 | ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻭ ﺧﻼﺻﻪ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ

مجموعه تلویزیونی ماموران شیلد، اپیزود دهم از فصل چهارم اگر بخاطر داشته باشید در قسمت هفتم و هشتم فصل جدید ماموران شیلد دیدیم که Eli Morrow برای اینکه به هدفش برسد و قدرت کنترل ماده را به دست …