برچسب Agents of shield s04 E04

آنچه در اپیزود چهارم فصل جدید Agents Of Shield خواهید دید

بعد از انتشار پرومو و تصاویر این اپیزود، بتازگی شاهد انتشار دو کلیپ جدید از اپیزود چهارم فصل جدید سریال Agents Of Shield بودیم که اکنون می توانید این دو کلیپ را تماشا کنید،قابل توجه است که …

پروموی اپیزود ۴ فصل ۴ سریال ماموران شیلد

به دنبال پخش اپیزود سوم، ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﺎﺭﻭﻝ ﻭ ﺷﺒﮑﻪ ABC ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ ﭘﺮﻭﻣﻮﯼ ﺍﭘﯿﺰﻭﺩ ﺟﺪﯾﺪ فصل ۴ سریال ماموران شیلد ﺭﺍ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺁﻧﺮﺍ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ، ﺍﯾﻦ ﺍﭘﯿﺰﻭﺩ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ “Let Me …