برچسب Agents of shield Episode 4.09

ﺳﺮﯾﺎﻝ Agents of SHIELD – ﺍﭘﯿﺰﻭﺩ 9 ﻓﺼﻞ 4 | ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻭ ﺧﻼﺻﻪ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ‏[ﺗﺼﺎﻭﯾﺮ & کلیپ ﺟﺪﯾﺪ‏]

در قسمت هفتم و هشتم فصل جدید سریال ماموران شیلد دیدیم که بعد از محو شدن کولسون، فیتز و روح سوار، برای نجات آنها، آیدا (ربات ﻫﻮﻟﺪﻥ ﺭﺍﺩﮐﻠﯿﻒ) کتاب جادویی را خواند و موفق شد که آنها را از دنیای …