برچسب 89th Academy Awards

نام 20 فیلم مدعی دریافت ﺟﺎﯾﺰﻩ اسکار ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺟﻠﻮﻩﻫﺎﯼ ﺗﺼﻮﯾﺮﯼ اعلام شد

ﺁﮐﺎﺩﻣﯽ ﻋﻠﻮﻡ ﻭ ﻫﻨﺮﻫﺎﯼ ﺳﯿﻨﻤﺎ امروز نام بیست فیلم که مدعی دریافت ﺟﺎﯾﺰﻩ اسکار در دسته ی ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺟﻠﻮﻩﻫﺎﯼ ﺗﺼﻮﯾﺮﯼ هستند را اعلام کرد که تقریبا تمام آنها از فیلم های بزرگ و معروف امسال هستند. در …