برچسب هزارد

تصاویر جدید از فصل چهارم The Flash یک شرور مونث جدید را نشان می دهند!

سریال The Flash پاییز امسال به شبکه The CW باز میگردد در شرایطی که سنترال سیتی فقط یک مرد تندرو دارد و همچنان از غیبت بری آلن رنج می برد. پاییز امسال که از راه برسد، شبکه The CW با چهار …