دومین تریلر رسمی از فیلم ترسناک IT: ﭘﻨﯽﻭﺍﯾﺰ می داند از چه می ترسید!

ساعتی پیش دومین تریلر رسمی از فیلم درام-ترسناک IT (ایت) منتشر شد و شما اکنون می توانید آنرا تماشا کنید

Read more

ﺟﯿﻦ ﻟﻮﯼ و ﺳﯿﺴﯽ ﺍﺳﭙﯿﺴﮏ به سریال Castle Rock ﺍﺳﺘﯿﻮﻥ ﮐﯿﻨﮓ پیوستند

طبق تازه ترین گزارش های منتشر شده ﺟﯿﻦ ﻟﻮﯼ بازیگر فیلم Don’t Breathe به ﺍﻧﺪﺭﻩ ﻫﻠﻨﺪ در سریال درام، ﺭﻭﺍﻥﺷﻨﺎﺧﺘﯽ-ترسناک

Read more