معرفی فیلم

معرفی فیلم سینمایی John Wick: Chapter 2

نگاهی به داستان، بازیگران و دیگر عوامل تولید فیلم سینمایی John Wick: Chapter 2 ﺳﺒﮏ ﻓﯿﻠﻢ: اکشن, جنایی, مهیج ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﺩﺭﺟﻪ ﺳﻨﯽ: ؟؟ داستان فیلم سینمایی John Wick: Chapter 2: ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ …

معرفی فیلم سینمایی Alien: Covenant

نگاهی به داستان، بازیگران و عوامل تولید فیلم Alien: Covenant ﺳﺒﮏ ﻓﯿﻠﻢ: مهیج, علمی-تخیلی ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺳﻨﯽ: ؟؟ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ Alien: Covenant : ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ این فیلم ﺭﻭﺍﯾﺘﮕﺮ ﻣﺎﺟﺮﺍﯼ ﺧﺪﻣﻪ ﯾﮏ …

معرفی فیلم سینمایی Power Rangers | رنجرهای نوجوان

اطلاعات کامل از فیلم سینمایی Power Rangers سبک فیلم: اکشن, علمی-تخیلی مدت زمان و گروه سنی: ؟؟ داستان فیلم: ماجرای ﻓﯿﻠﻢ Power Rangers ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﭘﻨﺞ ﺑﭽﻪ ﯼ ﺩﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ به نام های زَک، کیمبرلی، بیلی، …

معرفی فیلم سینمایی Baywatch – ﺩﯾﺪﻩﺑﺎﻧﯽ ﺳﺎﺣﻠﯽ

نگاهی به داستان، بازیگران و دیگر عوامل تولید فیلم Baywatch سبک فیلم: کمدی مدت زمان و گروه سنی: ؟؟ داستان فیلم: ماجرای فیلم سینمایی Baywatch درباره دو نجات غریق غیرعادی و آینده نگر به نام های …

معرفی فیلم سینمایی Life 2017 – زندگی در فضا

سبک فیلم زندگی ۲۰۱۷: علمی-تخیلی, مهیج مدت زمان و گروه سنی: — / — ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻓﯿﻠﻢ: ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻓﯿﻠﻢ زندگی ۲۰۱۷ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺷﺶ ﻣﺤﻘﻖ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺍﯾﺴﺘﮕﺎﻩ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯼ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﯼ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ …

معرفی فیلم سینمایی Amityville: The Awakening

ﺳﺒﮏ ﻓﯿﻠﻢ: مهیج, ترسناک ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﺩﺭﺟﻪ ﺳﻨﯽ: ۸۵ ﺩﻗﯿﻘﻪ, ﺑﺎﻻﯼ ۱۳ ﺳﺎﻝ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻓﯿﻠﻢ: ﺑﻞ، ﺧﻮﺍﻫﺮ ﮐﻮﭼﮑﺶ ﮊﻭﻟﯿﺖ، ﻭ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﺩﻭ ﻗﻠﻮﯼ ﺍﻭ ﺟﯿﻤﺰ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﺍﺳﺖ، ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﺎﺩﺭ ﺟﻮﺍﻥ ﻭ ﺗﻨﻬﺎﯾﺸﺎﻥ ‏(ﺳﯿﻨﮕﻞ‏) ﺟﻮﺁﻥ ﺑﺮﺍﯼ …

معرفی فیلم سینمایی The Bye Bye Man

ﺳﺒﮏ ﻓﯿﻠﻢ Bye Bye Man: ﺗﺮﺳﻨﺎﮎ, ﻣﻬﯿﺞ ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺳﻨﯽ: ۹۶ دقیقه, بالای ۱۳ سال ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻓﯿﻠﻢ: ﺳﻪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯼ ﮐﻨﺠﮑﺎﻭ، ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﯾﮏ ﻣﺮﺩ ﻣﺮﻣﻮﺯ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ …

معرفی فیلم سینمایی Split

نگاهی به داستان، بازیگران و دیگر عوامل معرفی فیلم سینمایی Split   سبک فیلم: ترسناک , مهیج مدت زمان و گروه سنی: ۱۱۷ دقیقه , بالای سیزده سال داستان فیلم: وقتی که سه دختر توسط یک مرد عجیب …