اخبار تلویزیون

زمان شروع پخش فصل جدید ‏«ﺩﻭﺭﻫﻤﯽ» و ‏«ﺧﻨﺪﻭﺍﻧﻪ‏» معلوم شد!

‏بدون شک خندوانه و ﺩﻭﺭﻫﻤﯽ از بهترین برنامه هایی بوده اند که تاکنون توسط شبکه نسیم تولید و روی آنتن رفته اند به طوری که مدیر این شبکه گفته است ﺧﻨﺪﻭﺍﻧﻪ و دورهمی در زمان پخش به ترتیب ۷۴ ﻭ ۷۸ …

تولید ‏«ﻟﻮﻧﻪ ﺯﻧﺒﻮﺭ» ﺑﺮﺯﻭ ﻧﯿﮏ ﻧﮋﺍﺩ به ﻧﯿﻤﻪ رسید، از لوگو فیلم رونمایی شد

ساعتی پیش شاهد رونمایی از ﻟﻮﮔﻮﯼ جالب ﻓﯿﻠﻢ ‏«لونه زنبور» ﺑﻪ ﮐﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﯽ ﺑﺮﺯﻭ ﻧﯿﮏ ﻧﮋﺍﺩ ﻭ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﺳﻌﯿﺪ ﺧﺎﻧﯽ بوده ایم، این لوگو با ﻃﺮﺣﯽ ﺍﺯ ﺁﺭﻣﺎﻥ ﮐﻮﭼﮑﯽ ساخته شده است. لازم به دانستن است که …

پخش ﺳﺮﯾﺎﻝ ‏«ﮔﻤﺸﺪﮔﺎﻥ» از 14 مرداد آغاز می شود، با بازی بهنام تشکر و ستاره اسکندری

طبق تازه ترین اخبار منتشر شده، ﺳﺮﯾﺎﻝ ‏«گمشدگان» ﺑﻪ ﮐﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﯽ ﺭﺿﺎ ﮐﺮﯾﻤﯽ ﻭ ﺗﻬﯿﻪﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﻋﻠﯽ ﺣﺠﺎﺯﯼﻣﻬﺮ ﺍﺯ ﺷﻨﺒﻪ، ۱۴ ﻣﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎﻩ روی ﺁﻧﺘﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺩﻭ ﻣﯽرود. بر اساس اعلام ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﺩﻭ، ﻃﺮﺡ ﻭ …

ﺳﺮﯾﺎﻝ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ «ﭘﯿﮑﺴﻞ» در مراحل پایانی! – اثر جدید ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻟﻄﯿﻔﯽ

طبق تازه ترین اطلاعات منتشر شده، ﺣﺎﻣﺪ ﻋﻨﻘﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ، ﻃﺮﺍﺡ ﻭ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺳﺮﯾﺎﻝ ‏«پیکسل» ﺑﻪ ﮐﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﯽ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﻟﻄﯿﻔﯽ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺍﯾﻦ ﺳﺮﯾﺎﻝ ﮐﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺨﺶ ﺷﻮﺩ، بتازگی گفته است …

اطلاعاتی تازه از فصل دوم سریال ‏«ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ‏» – زمان پخش هنوز نامعلوم

طبق تازه ترین اطلاعات منتشر شده امسال خبری از فصل دوم سریال ‏«ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ‏» نخواهد بود، و ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻓﺼﻞ ﺩﻭﻡ هنوز ﺻﺎﺩﺭ ﻧﺸﺪﻩ و زمان پخش کاملا نامعلوم است. ﻫﻮﻣﻦ ﮐﺒﯿﺮﯼ ﺩﺭ تازه ترین ﮔﻔﺘﮕﻮیی که ﺑﺎ …

تازه ترین اطلاعات ﺍﺯ ﺳﺮﯾﺎﻝ ‏«ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ۵‏» – تیم تولید وارد ورامین شد

طبق تازه ترین اطلاعات منتشر شده، ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮﺩﺍﺭﯼ ﺳﺮﯾﺎﻝ ‏«ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ۵» ﺑﻪ ﮐﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﯽ ﺳﯿﺮﻭﺱ ﻣﻘﺪﻡ ﻭ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﻏﻔﻮﺭﯼ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﻨﺮﯼ ﺍﻭﺝ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺩﺭ ﻭﺭﺍﻣﯿﻦ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺭﺩ، شنیده ها حاکی از آن …

ﺯﻣﺎﻥ آغاز ﭘﺨﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ‏«ﻣﺎﻩ ﻋﺴﻞ ۹۶‏» ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪ

براساس تازه ترین گزارش های منتشر شده، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ پرطرفدار ‏«ﻣﺎﻩ عسل» که ﺍﻣﺴﺎﻝ ﻭﺍﺭﺩ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎﻝ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮﺩ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺑﺎ ﭘﺨﺶ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺍﺯ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﺎﻩ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺣﺪﻭﺩ ﺳﺎﻋﺖ ۱۹ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻮﺍﺯ ﻣﺎﻩ ﻣﺒﺎﺭﮎ ﻣﯽﺭﻭﺩ. …

در ‏«ماه عسل» ﺭﻣﻀﺎﻥ ۹۶ ﻣﺠﺮﯼ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻨﻮﻧﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ!!

طبق تازه ترین گزارش های منتشر شده، ﻧﺎﺻﺮ ﮐﺮﯾﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ‏«ماه عسل» ﮐﻪ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺳﺎﻝ ﻫﺎﯼ ﭘﯿﺶ ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺍﺣﺴﺎﻥ ﻋﻠﯿﺨﺎﻧﯽ ﺍﺯ ﺷﺒﮑﻪ ﺳﻪ ﺳﯿﻤﺎ ﺭﻭﯼ ﺁﻧﺘﻦ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﻣﻬﺮ ﮔﻔﺖ: ‏”ماه عسل ﺍﻣﺴﺎﻝ …

ﻓﯿﻠﻢﺑﺮﺩﺍﺭﯼ ‏«ﺩﯾﻮﺍﺭ ﺑﻪ ﺩﯾﻮﺍﺭ‏» ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ، قسمت آخر جمعه پخش خواهد شد

طبق تازه ترین گزارش های منتشر شده، ﻓﯿﻠﻢﺑﺮﺩﺍﺭﯼ سریال ‏«دیوار ﺑﻪ ﺩﯾﻮﺍﺭ‏» ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺧﺮﺩﺍﺩ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ‏«دیوار ﺑﻪ ﺩﯾﻮﺍﺭ ‏» ﺍﯾﻦ ﺷﺐ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺷﺒﮑﻪ ﺳﻪ ﺳﯿﻤﺎ ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮﺩﺍﺭﯼ ﺍﯾﻦ …

قسمت هشتم سریال «ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ‏» منتشر شد، اکنون دریافت کنید

ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﻗﺴﻤﺖ ۸ ﻫﺸﺘﻢ ﺳﺮﯾﺎﻝ «عاشقانه» ﺑﺎ ﻟﯿﻨﮏ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ساعتی پیش لینک های دانلود ﻗﺴﻤﺖ هشتم سریال پرطرفدار «عاشقانه» در دسترس علاقه مندان قرار گرفت و اکنون شما هم می توانید برای خرید این قسمت …

فاطمه گودرزی: ﺿﺒﻂ ‏سریال «ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ‏» ۱۰ ﺧﺮﺩﺍﺩ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﯽﺷﻮﺩ

فاطمه گودرزی ﺑﺎﺯﯾﮕﺮ ﺳﺮﯾﺎﻝ ‏«ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ» در تازه ترین صحبت هایش با مهر، ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮﺩﺍﺭﯼ ﺍﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻧﮕﺎﺭﺵ ﻓﯿﻠﻤﻨﺎﻣﻪ ﺳﺮﯾﺎﻝﻫﺎ ﻭ ﻣﺘﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮﺩﺍﺭﯼ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ …