فیلم های ‏«ﺑﯿﺴﺖ ﻭ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ‏» ﻭ ‏«ﮔﺬﺭ ﻣﻮﻗﺖ‏» ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐﺪﺍﻡ ﺳﯿﻨﻤﺎﻫﺎ تماشا کنیم؟

طبق تازه ترین گزارش های منتشر شده، ۲ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ‏«ﺑﯿﺴﺖ ﻭ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ» ﻭ ‏«ﮔﺬﺭ ﻣﻮﻗﺖ‏» ﺍﺯ ﺍﻣﺮﻭﺯ

Read more

تیزر جدید ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ‏«ﺑﯿﺴﺖ ﻭ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ‏» را اکنون تماشا کنید

ساعتی پیش تیزری جدید از فیلم سینمایی «ﺑﯿﺴﺖ ﻭ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ‏» منتشر شد که به واسطه آن می توانید

Read more

اکران دو فیلم ‏«ﺑﯿﺴﺖ ﻭ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ‏» ﻭ ‏«ﮔﺬﺭ ﻣﻮﻗﺖ‏» ﺍﺯ ﺭﻭﺯ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ آغاز می شود

به گزارش از منابع مختلف، ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻓﺮﺟﯽ ﺳﺨﻨﮕﻮﯼ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺻﻨﻔﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ در تازه ترین اظهاراتش ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺟﻠﺴﻪ نهم مرداد گفته

Read more

صداگذاری ‏«ﯾﻮﺍﺷﮑﯽ» ﺩﺭﻣﯿﺸﯿﺎﻥ آغاز شد

طبق تازه ترین گزارش منتشر شده توسط خبرگزاری ایسنا، ﺑﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺗﺪﻭﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ‏«یواشکی» ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺎﯾﺪﻩ ﺻﻔﯽﯾﺎﺭﯼ، ﻣﺤﻤﺪ

Read more

فیلم ‏«ﺗﻬﺮﺍﻥ – ﻟﺲ ﺁﻧﺠﻠﺲ» ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎﻡ ﺩﺍﺩ، ﻓﯿﻠﻢبرداری ﺍﺯ ﺍﻭﺍﺧﺮ ﻣﺮﺩﺍﺩ آغاز می شود

طبق تازه ترین گزارش های منتشر شده، ﺗﯿﻨﺎ ﭘﺎﮐﺮﻭﺍﻥ بازیگر و کارگردان مشهور، ﺍﻭﺍﺧﺮ ﻣﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎﻩ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ‏«لس ﺁﻧﺠﻠﺲ

Read more

ﺭﮐﻮﺭﺩﺷﮑﻨﯽ ﻓﯿﻠﻢ ‏ﻣﻬﺮﺍﻥ ﻣﺪﯾﺮﯼ‏ ادامه دارد؛ ‏«ﺳﺎﻋﺖ 5 ﻋﺼﺮ‏» ۳ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩی شد!

طبق تازه ترین گزارش های منتشر شده، ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ‏«ﺳﺎﻋﺖ ۵ ﻋﺼﺮ‏» ﮐﻪ کار خودش را ﺍﺯ ﺻﺒﺢ ﺭﻭﺯ ﺟﻤﻌﻪ

Read more

ﻓﯿﻠﻢبرداری ‏«ﺁﯾﻨﻪ ﺑﻐﻞ‏» به پایان رسید، ﺑﺎ ﺑﺎﺯﯼ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﮔﻠﺰﺍﺭ ﻭ ﺟﻮﺍﺩ ﻋﺰﺗﯽ

ساعتی پیش مطلع شدیم که ﻓﯿﻠﻢبرداری ﻓﯿﻠﻢ ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪ «آینه بغل» ﺑﻪ ﮐﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﯽ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻫﺎﺩﯼ ﻭ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺳﻬﺮﺍﺏ ﭘﻮﺭ

Read more

آغاز ﺍﮐﺮﺍﻥ ﻣﺮﺩﻣﯽ ﻓﯿﻠﻢ «ﺳﺎﻋﺖ ۵ ﻋﺼﺮ» در روز جمعه با حضور ﻣﻬﺮﺍﻥ ﻣﺪﯾﺮﯼ

ساعتی پیش مطلع شدیم که ﺭﻭﺯ ﺟﻤﻌﻪ ۳۰ ﺗﯿﺮ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺖ ۹ ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ۱۱، ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺍﮐﺮﺍﻥ ﻣﺮﺩﻣﯽ «ﺳﺎﻋﺖ

Read more

ﭘﻮﺳﺘﺮ رسمی ﻓﯿﻠﻢ ‏سینمایی «ﺯﺍﺩﺑﻮﻡ‏» منتشر ﺷﺪ

در حالی که فقط چند روز تا شروع اکران ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ‏«زادبوم» ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺍﺑﻮﺍﻟﺤﺴﻦ ﺩﺍﻭﻭﺩﯼ مانده، ساعتی پیش از پوستر

Read more

اکران ‏«ﺳﺎﻋﺖ ۵ ﻋﺼﺮ» ﺍﺯ فردا ﺩﺭ ﺳﯿﻨﻤﺎﻫﺎﯼ کشور آغاز ﻣﯽﺷﻮﺩ

طبق تازه ترین گزارش های منتشر شده، ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻓﺮﺟﯽ ﺳﺨﻨﮕﻮﯼ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺻﻨﻔﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺩﺭ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﻣﻬﺮ نیوز، ﺑﺎ

Read more

هفتاد ﺩﺭﺻﺪ از ‏«ﻫﺰﺍﺭﭘﺎ‏» جلوی دوربین رفت، ﺑﺎ بازی ﺭﺿﺎ ﻋﻄﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﺟﻮﺍﺩ ﻋﺰﺗﯽ

طبق تـازه ترین گزارش های منتشر شده، ﻓﯿﻠﻢبرداری ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ۷۰ ﺩﺭﺻﺪ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ‏«هزارپا» ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪه و فاز تولید

Read more