اخبار سینما

ﻣﯿﻼﺩ ﮐﯽ ﻣﺮﺍﻡ به فیلم سینمایی ‏«ﺭﻭﺳﯽ» پیوست

طبق تازه ترین گزارش های منتشر شده، ﻣﯿﻼﺩ ﮐﯽ ﻣﺮﺍﻡ به جمع بازیگران ‏«ﺭﻭﺳﯽ» کـه در واقع ﭼﻬﺎﺭﻣﯿﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﺍﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﺛﻘﻔﯽ ﭘﺲ ﺍﺯ ‏«ﻣﺮﮒ ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ»، ‏«ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺮﺍﯼ ﻓﺮﻭﺵ» ﻭ ‏«ﻣﺮﺩﯼ ﮐﻪ ﺍﺳﺐ …

‏«ﻧﻬﻨﮓ ﻋﻨﺒﺮ ۲‏» از 29 آبان ﺩﺭ ﺷﺒﮑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺗﻮﺯﯾﻊ ﻣﯽﺷﻮﺩ!

طبق تازه ترین گزارش های منتشر شده ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ‏«ﻧﻬﻨﮓ ﻋﻨﺒﺮ ﺳﻠﮑﺸﻦ ﺭﻭﯾﺎ‏» ﺑﻪ ﮐﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﯽ ﺳﺎﻣﺎﻥ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﺯ ﺭﻭﺯ ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ ﺩﺭ ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﻮﺯﯾﻊ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﻓﯿﻠﻢ ‏«ﻧﻬﻨﮓ ﻋﻨﺒﺮ ﺳﻠﮑﺸﻦ ﺭﻭﯾﺎ‏» ﮐﻪ با فروش ۲۰ …

صداگذاری ‏«ﻋﺮﻕ ﺳﺮﺩ‏» باران کوثری آغاز شده است

طبق تازه ترین گزارش های منتشر شده، ﻣﺮﺍﺣﻠﯽ ﻓﻨﯽ ﻓﯿﻠﻢ ‏«عرق سرد» ﺩﻭﻣﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﺳﻬﯿﻞ ﺑﯿﺮﻗﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﮐﺎﺭﻥ ﻫﻤﺎﯾﻮﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺯﻭﺩﯼ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻓﯿﻠﻢ ﺭﺍ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﯽﮐﻨﺪ. طبق شنیده ها، ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎﻥ …

ﻣﺠﻮﺯ ﺳﺎﺧﺖ ۳ ﻓﯿﻠﻢنامه ﺟﺪﯾﺪ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪ

طبق تازه ترین گزارش منتشر شده از سوی مهر نیوز، بر اساس تازه ترین اطلاعیه ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ، ﺳﻤﻌﯽ ﻭ ﺑﺼﺮﯼ، ﻓﯿﻠﻢنامه ﻫﺎﯼ ‏«ﺳﻔﺮ ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ‏» ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﻭ ﮐﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺩﺭﻣﻨﺶ ﻭ …

ﻫﺎﻧﯿﻪ ﺗﻮﺳﻠﯽ ﺑﻪ ‏جمع ستارگان «ﺳﻮﺀﺗﻔﺎﻫﻢ‏» ﭘﯿﻮﺳﺖ؛ تولید آغاز شد

طبق تازه ترین گزارش های منتشر شده، ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮﺩﺍﺭﯼ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ‏«ﺳﻮﺀ ﺗﻔﺎﻫﻢ‏» ﺑﻪ ﮐﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﯽ ﺍﺣﻤﺪﺭﺿﺎ ﻣﻌﺘﻤﺪﯼ ﺍﻣﺮﻭﺯ ۲۳ ﺁﺑﺎﻥ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪه است. ﺗﺎﺯﻩ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﻨﺮﯼ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﺍﻭﺝ …

فیلم جدید ﻣﻬﺮﺍﻥ ﻣﺪﯾﺮﯼ «ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﻃﻮﻻﻧﯽ‏» نام دارد

طبق تازه ترین گزارش های منتشر شده، ﻣﻬﺮﺍﻥ ﻣﺪﯾﺮﯼ، کارگردان، مجری، نویسنده و بازیگر مشهور ایرانی، ﺍﺧﯿﺮﺍ ﻓﯿﻠﻢنامه ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ‏«ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﻃﻮﻻﻧﯽ‏» ﺭﺍ ﺛﺒﺖ ﮐﺮﺩه است. ﻣﻬﺮﺍﻥ ﻣﺪﯾﺮﯼ ﮐﻪ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ …

تاریخ شروع اکران فیلم سینمایی ‏«ﺍﺳﺮﺍﻓﯿﻞ‏» معلوم شد

طبق تازه ترین گزارش های منتشر شده، اکران فیلم سینمایی ‏«اسرافیل» قرار است ﺍﺯ ﻫﻔﺘﻪ ﺁﺧﺮ ﺁﺫﺭ ﻣﺎﻩ آغاز شود. ‏«اسرافیل» ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺁﺛﺎﺭ ﺑﺨﺶ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﻓﯿﻠﻢ ﻓﺠﺮ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺷﺮﺍﯾﻂ …

نام ﺑﺎﺯﯾﮕﺮﺍﻥ ‏فیلم سینمایی «ﺳﻮﺀ ﺗﻔﺎﻫﻢ‏» اعلام شد

اگر به یاد داشته باشید مدتی قبل اعلام شد بازیگرانی از جمله ﻟﯿﻼ ﺣﺎﺗﻤﯽ، ﺳﺤﺮ ﺩﻭﻟﺘﺸﺎﻫﯽ، طناز طباﻃﺒﺎﯾﯽ، ﺑﻬﺮﺍﻡ ﺭﺍﺩﺍﻥ، ﻋﻠﯽ ﻣﺼﻔﺎ ﻭ چند ستاره دیگـر قرار است در ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺍﺣﻤﺪﺭﺿﺎ ﻣﻌﺘﻤﺪﯼ که «ﺳﻮﺀ …

ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺁﻣﺎﺭ از ﻓﺮﻭﺵ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎﯼ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﮐﺮﺍﻥ – از شروع «ﻧﮕﺎﺭ‏» تا سرمای ‏«ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﺩﺍﻍ‏»

طبق تازه ترین گزارش های منتشر شده، ﻓﺮﻭﺵ فیلم سینمایی ‏«ﺑﯿﺴﺖ ﻭ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ» ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ۶۵۰ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻭ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ۳۶۵ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺭﺳﯿﺪه است. ﺑﺎ محاسبه ﻓﺮﻭﺵ ﻓﯿﻠﻢ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ …

ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺁﻣﺎﺭ ﻓﺮﻭﺵ فیلم های ‏«ﺭﮒ ﺧﻮﺍﺏ‏»، ‏«ﺳﺎﺭﺍ ﻭ ﺁﯾﺪﺍ»، ‏«ﺑﯿﺴﺖ ﻭ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ» ﻭ ‏«ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﺩﺍﻍ»

طبق تازه ترین گزارش های منتشر شده ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ‏«ﺳﺎﺭﺍ ﻭ ﺁﯾﺪﺍ‏» ساخته ﻣﺎﺯﯾﺎﺭ ﻣﯿﺮﯼ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ یک ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﻭ ۷۵۰ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎنی ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ نشان می دهد بخوبی ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﻓﯿﻠﻢ …

فیلم سینمایی ‏«ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﺩﺍﻍ» ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐﺪﺍﻡ ﺳﯿﻨﻤﺎﻫﺎ تماشا کنیم؟

طبق گزارش های منتشر شده، فیلم سینمایی ‏«ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﺩﺍﻍ» ﺍﺯ ﺻﺒﺢ ﺍﻣﺮﻭﺯ ‏(هشتم ﺷﻬﺮﯾﻮﺭ ماه) پا به گیشه گذاشته است. بد نیست بدانید که این ﻓﯿﻠﻢ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﻧﺎﻣﺰﺩ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ۱۳ ﺳﯿﻤﺮﻍ ﺍﺯ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﻓﯿﻠﻢ ﻓﺠﺮ ﺑﺎﺷﺪ …