فیلم های ‏«ﺑﯿﺴﺖ ﻭ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ‏» ﻭ ‏«ﮔﺬﺭ ﻣﻮﻗﺖ‏» ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐﺪﺍﻡ ﺳﯿﻨﻤﺎﻫﺎ تماشا کنیم؟

طبق تازه ترین گزارش های منتشر شده، ۲ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ‏«ﺑﯿﺴﺖ ﻭ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ» ﻭ ‏«ﮔﺬﺭ ﻣﻮﻗﺖ‏» ﺍﺯ ﺍﻣﺮﻭﺯ

Read more

تیزر جدید ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ‏«ﺑﯿﺴﺖ ﻭ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ‏» را اکنون تماشا کنید

ساعتی پیش تیزری جدید از فیلم سینمایی «ﺑﯿﺴﺖ ﻭ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ‏» منتشر شد که به واسطه آن می توانید

Read more

پخش ﺳﺮﯾﺎﻝ ‏«ﮔﻤﺸﺪﮔﺎﻥ» از 14 مرداد آغاز می شود، با بازی بهنام تشکر و ستاره اسکندری

طبق تازه ترین اخبار منتشر شده، ﺳﺮﯾﺎﻝ ‏«گمشدگان» ﺑﻪ ﮐﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﯽ ﺭﺿﺎ ﮐﺮﯾﻤﯽ ﻭ ﺗﻬﯿﻪﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﻋﻠﯽ ﺣﺠﺎﺯﯼﻣﻬﺮ ﺍﺯ ﺷﻨﺒﻪ، ۱۴ ﻣﺮﺩﺍﺩ

Read more

اکران دو فیلم ‏«ﺑﯿﺴﺖ ﻭ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ‏» ﻭ ‏«ﮔﺬﺭ ﻣﻮﻗﺖ‏» ﺍﺯ ﺭﻭﺯ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ آغاز می شود

به گزارش از منابع مختلف، ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻓﺮﺟﯽ ﺳﺨﻨﮕﻮﯼ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺻﻨﻔﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ در تازه ترین اظهاراتش ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺟﻠﺴﻪ نهم مرداد گفته

Read more

صداگذاری ‏«ﯾﻮﺍﺷﮑﯽ» ﺩﺭﻣﯿﺸﯿﺎﻥ آغاز شد

طبق تازه ترین گزارش منتشر شده توسط خبرگزاری ایسنا، ﺑﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺗﺪﻭﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ‏«یواشکی» ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺎﯾﺪﻩ ﺻﻔﯽﯾﺎﺭﯼ، ﻣﺤﻤﺪ

Read more

فیلم ‏«ﺗﻬﺮﺍﻥ – ﻟﺲ ﺁﻧﺠﻠﺲ» ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎﻡ ﺩﺍﺩ، ﻓﯿﻠﻢبرداری ﺍﺯ ﺍﻭﺍﺧﺮ ﻣﺮﺩﺍﺩ آغاز می شود

طبق تازه ترین گزارش های منتشر شده، ﺗﯿﻨﺎ ﭘﺎﮐﺮﻭﺍﻥ بازیگر و کارگردان مشهور، ﺍﻭﺍﺧﺮ ﻣﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎﻩ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ‏«لس ﺁﻧﺠﻠﺲ

Read more

ﺳﺮﯾﺎﻝ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ «ﭘﯿﮑﺴﻞ» در مراحل پایانی! – اثر جدید ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻟﻄﯿﻔﯽ

طبق تازه ترین اطلاعات منتشر شده، ﺣﺎﻣﺪ ﻋﻨﻘﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ، ﻃﺮﺍﺡ ﻭ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺳﺮﯾﺎﻝ ‏«پیکسل» ﺑﻪ ﮐﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﯽ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﻟﻄﯿﻔﯽ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ

Read more

اطلاعاتی تازه از فصل دوم سریال ‏«ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ‏» – زمان پخش هنوز نامعلوم

طبق تازه ترین اطلاعات منتشر شده امسال خبری از فصل دوم سریال ‏«ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ‏» نخواهد بود، و ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻓﺼﻞ ﺩﻭﻡ

Read more

تازه ترین اطلاعات ﺍﺯ ﺳﺮﯾﺎﻝ ‏«ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ۵‏» – تیم تولید وارد ورامین شد

طبق تازه ترین اطلاعات منتشر شده، ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮﺩﺍﺭﯼ ﺳﺮﯾﺎﻝ ‏«ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ۵» ﺑﻪ ﮐﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﯽ ﺳﯿﺮﻭﺱ ﻣﻘﺪﻡ ﻭ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﻏﻔﻮﺭﯼ ﺑﺎ

Read more

ﺭﮐﻮﺭﺩﺷﮑﻨﯽ ﻓﯿﻠﻢ ‏ﻣﻬﺮﺍﻥ ﻣﺪﯾﺮﯼ‏ ادامه دارد؛ ‏«ﺳﺎﻋﺖ 5 ﻋﺼﺮ‏» ۳ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩی شد!

طبق تازه ترین گزارش های منتشر شده، ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ‏«ﺳﺎﻋﺖ ۵ ﻋﺼﺮ‏» ﮐﻪ کار خودش را ﺍﺯ ﺻﺒﺢ ﺭﻭﺯ ﺟﻤﻌﻪ

Read more

ﻓﯿﻠﻢبرداری ‏«ﺁﯾﻨﻪ ﺑﻐﻞ‏» به پایان رسید، ﺑﺎ ﺑﺎﺯﯼ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﮔﻠﺰﺍﺭ ﻭ ﺟﻮﺍﺩ ﻋﺰﺗﯽ

ساعتی پیش مطلع شدیم که ﻓﯿﻠﻢبرداری ﻓﯿﻠﻢ ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪ «آینه بغل» ﺑﻪ ﮐﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﯽ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻫﺎﺩﯼ ﻭ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺳﻬﺮﺍﺏ ﭘﻮﺭ

Read more