سینما و تلویزیون ایران

ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺁﻣﺎﺭ از ﻓﺮﻭﺵ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎﯼ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﮐﺮﺍﻥ – از شروع «ﻧﮕﺎﺭ‏» تا سرمای ‏«ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﺩﺍﻍ‏»

طبق تازه ترین گزارش های منتشر شده، ﻓﺮﻭﺵ فیلم سینمایی ‏«ﺑﯿﺴﺖ ﻭ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ» ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ۶۵۰ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻭ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ۳۶۵ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺭﺳﯿﺪه است. ﺑﺎ محاسبه ﻓﺮﻭﺵ ﻓﯿﻠﻢ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ …

تیزر ﻭ ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎﯼ جدید فیلم سینمایی ‏«ﺁﺯﺍﺩ ﺑﻪ ﻗﯿﺪ ﺷﺮﻁ‏»

طی روز جاری شاهد انتشار تیزر جدید ﻭ ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎﯼ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻭ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ‏«آزاد به قید شرط‏» تازه ترین ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺣﺴﯿﻦ ﺷﻬﺎﺑﯽ بودیم که ﺩﺭ ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ آغاز ﺍﮐﺮﺍﻥ ﻋﻤﻮﻣﯽ خودش قرار دارد. طبق اعلام …

ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺁﻣﺎﺭ ﻓﺮﻭﺵ فیلم های ‏«ﺭﮒ ﺧﻮﺍﺏ‏»، ‏«ﺳﺎﺭﺍ ﻭ ﺁﯾﺪﺍ»، ‏«ﺑﯿﺴﺖ ﻭ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ» ﻭ ‏«ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﺩﺍﻍ»

طبق تازه ترین گزارش های منتشر شده ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ‏«ﺳﺎﺭﺍ ﻭ ﺁﯾﺪﺍ‏» ساخته ﻣﺎﺯﯾﺎﺭ ﻣﯿﺮﯼ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ یک ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﻭ ۷۵۰ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎنی ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ نشان می دهد بخوبی ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﻓﯿﻠﻢ …

فیلم سینمایی ‏«ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﺩﺍﻍ» ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐﺪﺍﻡ ﺳﯿﻨﻤﺎﻫﺎ تماشا کنیم؟

طبق گزارش های منتشر شده، فیلم سینمایی ‏«ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﺩﺍﻍ» ﺍﺯ ﺻﺒﺢ ﺍﻣﺮﻭﺯ ‏(هشتم ﺷﻬﺮﯾﻮﺭ ماه) پا به گیشه گذاشته است. بد نیست بدانید که این ﻓﯿﻠﻢ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﻧﺎﻣﺰﺩ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ۱۳ ﺳﯿﻤﺮﻍ ﺍﺯ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﻓﯿﻠﻢ ﻓﺠﺮ ﺑﺎﺷﺪ …

تولید ‏«ﻟﻮﻧﻪ ﺯﻧﺒﻮﺭ» ﺑﺮﺯﻭ ﻧﯿﮏ ﻧﮋﺍﺩ به ﻧﯿﻤﻪ رسید، از لوگو فیلم رونمایی شد

ساعتی پیش شاهد رونمایی از ﻟﻮﮔﻮﯼ جالب ﻓﯿﻠﻢ ‏«لونه زنبور» ﺑﻪ ﮐﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﯽ ﺑﺮﺯﻭ ﻧﯿﮏ ﻧﮋﺍﺩ ﻭ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﺳﻌﯿﺪ ﺧﺎﻧﯽ بوده ایم، این لوگو با ﻃﺮﺣﯽ ﺍﺯ ﺁﺭﻣﺎﻥ ﮐﻮﭼﮑﯽ ساخته شده است. لازم به دانستن است که …

اﮐﺮﺍﻥ ﻓﯿﻠﻢ ‏«ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﺩﺍﻍ» ﺍﺯ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ آغاز می شود، ‏«ﺍﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺍﯾﺘﺎﻟﯿﺎ» ﻭ ‏«ﺧﺎﻟﺘﻮﺭ» تاخیر خوردند!

طبق تازه ترین گزارش های منتشر شده، ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻓﺮﺟﯽ ﺳﺨﻨﮕﻮﯼ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺻﻨﻔﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺟﻠﺴﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺻﻨﻔﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ ‏(۶ ﺷﻬﺮﯾﻮﺭ‏) ﮔﻔﺖ که: ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ۳ ﻓﯿﻠﻢ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ، ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻓﯿﻠﻢ ‏«ﺷﮑﻼﺗﯽ‏» ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺯﻧﺪﮔﯽ …

پوستر ﺧﺎﺭﺟﯽ فیلم ‏«ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺎﺭﯾﺦ، ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻣﻀﺎ» منتشر ﺷﺪ

خبرگزاری مهر ساعتی پیش از ﭘﻮﺳﺘﺮ انگلیسی زبان ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ‏«ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺎﺭﯾﺦ، ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻣﻀﺎ‏» ﺑﻪ ﮐﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﯽ ﻭﺣﯿﺪ ﺟﻠﯿﻠﻮﻧﺪ ﻭ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﻋﻠﯽ ﺟﻠﯿﻠﻮﻧﺪ ﻭﯾﮋﻩ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﻓﯿﻠﻢ ‏«ﻭﻧﯿﺰ‏» ﺭﻭﻧﻤﺎﯾﯽ کرد، ﺍﯾﻦ ﭘﻮﺳﺘﺮ جالب …

پیش ﻓﺮﻭﺵ ﺑﻠﯿﺖ ﻓﯿﻠﻢ ﻧﯿﮑﯽ ﮐﺮﯾﻤﯽ آغاز شد – ۲ ﻣﺎﻩ تا شروع ﺍﮐﺮﺍﻥ!

طبق تازه ترین اطلاعات منتشر شده، طی اتفاقی تازه ﺑﺮﺍﯼ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎﺭ ﭘﯿﺶ ﻓﺮﻭﺵ ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ۲ ﻣﺎﻩ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﮐﺮﺍﻥ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. در این میان گفته شده که ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ٣ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮﺷﯽ ‏ﺁﯾﻔﻮﻥ هفت (Iphone 7) …

تیزر جدید فیلم سینمایی ‏«ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﺩﺍﻍ‏» منتشر شد

ساعتی پیش ﺗﯿﺰﺭی جدید و دیدنی از ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ‏«تابستان داغ» ﺑﻪ ﮐﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﯽ ﺍﺑﺮﺍﻫﯿﻢ ﺍﯾﺮﺝ ﺯﺍﺩ ﻭ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﺟﻮﺍﺩ ﻧﻮﺭﻭﺯﺑﯿﮕﯽ منتشر شد که پیشنهاد می کنیم حتما نگاهی به آن داشته باشید. طبق اطلاعات …

فیلم های ‏«ﺑﯿﺴﺖ ﻭ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ‏» ﻭ ‏«ﮔﺬﺭ ﻣﻮﻗﺖ‏» ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐﺪﺍﻡ ﺳﯿﻨﻤﺎﻫﺎ تماشا کنیم؟

طبق تازه ترین گزارش های منتشر شده، ۲ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ‏«ﺑﯿﺴﺖ ﻭ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ» ﻭ ‏«ﮔﺬﺭ ﻣﻮﻗﺖ‏» ﺍﺯ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ‏(یازدهم ﻣﺮﺩﺍﺩﻣﺎﻩ‏) ﺑﺮ ﭘﺮﺩﻩ ﺳﯿﻨﻤﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺩﺭﺁﻣﺪند. ﯾﮑﯽ از آنها ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارد ﻭ …

تیزر جدید ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ‏«ﺑﯿﺴﺖ ﻭ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ‏» را اکنون تماشا کنید

ساعتی پیش تیزری جدید از فیلم سینمایی «ﺑﯿﺴﺖ ﻭ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ‏» منتشر شد که به واسطه آن می توانید نگاهی تازه به این فیلم و شخصیت های آن داشته باشید. «ﺑﯿﺴﺖ ﻭ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ‏» ﻓﯿﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﯽ …