سریال The Handmaid’s Tale

فصل دوم The Handmaid’s Tale (ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﻧﺪﯾﻤﻪ) بهار 2018 منتشر می شود

طبق تازه ترین گزارش های منتشر شده، فصل دوم سریال درام The Handmaid’s Tale قرار است بهار سال آینده توسط Hulu منتشر شود. فصل نخست این سریال یکی از برجسته ترین های سال ۲۰۱۷ بـود، و طرفداران بی صبرانه منتظر شنیدن خبرهایی از آینده این سریال ﭘﺎﺩﺁﺭﻣﺎﻧﯽ تماشایی هستند. طبق گزارش ها این سریال بیشترین رقم بینندگان را در میان برنامه های اصلی Hulu داشته است که در نتیجه آن شبکه The Handmaid’s Tale را برای فصل دوم تمدید کـرد؛ سریالی که بر اساس رمانی به همین نام نوشته ﻣﺎﺭﮔﺎﺭﺕ ﺍﺗﻮﻭﺩ ساخته شده و در امر اقتباس درخشان عمل کرده است.

تـا امروز مانند یک راز بود که The Handmaid’s Tale چه زمانی برای فصل دوم خودش بازمیگردد، البته تا اینکه Hulu یک تاریخ حدودی برای عرضه فصل دوم اعلام کرد. سرویس استریم Hulu با انتشار یک توییت در صفحه رسمی توییتر Handmaid’s Tale این خبر را فاش کرد. اعلام تاریخ فصل جدید بواسطه انتشار یک ویدیو تیزر در اختیار طرفداران قرار گرفت که تایید می کند فصل دوم اکنون در حـال توسعه است و طی بهار سال آینده میلادی در اختیار طرفداران قرار می گیرد.

حال اینکه چه اتفاق هایی قرار است در فصل دوم The Handmaid’s Tale رخ دهد تاکنون موضوع اصلی بحث های زیادی بوده است. فصل اول به زیبایی تمام رمان اصلی ﻣﺎﺭﮔﺎﺭﺕ ﺍﺗﻮﻭﺩ را را به تصویر کشید و اکنون برای طرفداران سوال است که در فصل دوم چه حوادثی رخ می دهد؛ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ اصلی سریال ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ ﺩﺭ ﻣﺎﺳﺎﭼﻮﺳﺖ ﺍﯾﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩٔ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺭﺥ ﻣﯽﺩﻫﺪ. ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺮﻭﺭ ﺭﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺭﮔﺒﺎﺭ ﺑﺴﺘﻦ ﻫﻤﻪٔ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﮐﻨﮕﺮﻩ ﺍﯾﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ، و ﺍﻋﻼﻡ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﻓﻮﻕﺍﻟﻌﺎﺩﻩ، ﺍﻧﻘﻼﺑﯽ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﺭﺥ ﻣﯽﺩﻫﺪ، ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﻟﻐﻮ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖﺧﻮﺍﻩ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺁﺯﺍﺩﯼﻫﺎﯼ ﻓﺮﺩﯼ ﺍﮐﺜﺮ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﭘﺎﯾﻤﺎﻝ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻭ ﻫﻤﻪٔ ﺍﺩﯾﺎﻥ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺩﯾﻦ ﺭﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮﺭ، ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻣﺠﺪﺩ، ﻃﻼﻕ، ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ و … ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﻣﺘﺨﻠﻔﺎﻥ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻭ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺩﺭ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﺎ ﻃﻨﺎﺏ ﺩﺍﺭ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ‏ﺩﯾﻮﺍﺭ ﺁﻭﯾﺨﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ درس ﻋﺒﺮتی برای ﺑﻘﯿﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ!

فصل دوم سرگذشت ندیمه

ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﺯﺑﺎﻥ ﺯﻧﯽ ﺍﺯ ﻃﺒﻘﻪٔ ﮐﻠﻔﺖﻫﺎ ﺭﻭﺍﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﮐﻪ ژوئن اسبورن نام دارد، ﻭﻟﯽ با توجه به اینکه ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩﺍﺵ ‏ﻓﺮﺩ نام دارد، به او لقب ‏ﺍُﻓﺮﺩ ‏داده انو. ﺍُﻓﺮﺩ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻫﻤﺴﺮ ﻭ ﯾﮏ ﺩﺧﺘﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ. طی درگیری ها ﺷﻮﻫﺮﺵ موفق به فرار و خروج از مرز می شود، در حالی که خود ﺍُﻓﺮد ﭘﺲ ﺍﺯ ﻓﺮﺍﺭﯼ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺩﺳﺘﮕﯿﺮ شده ﻭ ‏(ﭼﻮﻥ ﺑﭽﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺑﺎﺭﻭﺭﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‏) ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺳﺮﺥ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﮐﻠﻔﺖﻫﺎﺳﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮﺩ، ﻭ ﺩﺧﺘﺮﺵ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩٔ ﯾﮏ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩٔ ﺑﯽﻓﺮﺯﻧﺪ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﺍُﻓﺮﺩ ﺍﺯ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺩﺧﺘﺮ ﻭ ﺷﻮﻫﺮﺵ ﺍﻃﻼﻋﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ. ﺍﻭ ﺩﺭ ﺧﻼﻝ ﻣﺎﺟﺮﺍﻫﺎﯼ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪٔ ﺧﻮﺩ، ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﻗﺪﯾﻤﯽﺍﺵ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺯﮔﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻀﺎﯼ ﺧﻔﻘﺎﻥﺁﻭﺭ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﮔﯿﻼﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﻩ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ….

حال بعد از موفقیت فصل اول، که مورد تحسین مخاطبین و منتقدین قرار گرفت بزرگترین سوال این است که چه اتفاق هایی در فصل دوم رخ می دهد؟؟ بد نیست بدانید که فصل نخست برنده ۴ جایزه مختلف (از جمله امی ۲۰۱۷) و برای دریافت ۹ جایزه نامزد شد.

No votes yet.
Please wait...

پاسخ بدهید

You must be logged in to post a comment.