اخبار سینما

ﻣﺠﻮﺯ ﺳﺎﺧﺖ ۳ ﻓﯿﻠﻢنامه ﺟﺪﯾﺪ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪ

طبق تازه ترین گزارش منتشر شده از سوی مهر نیوز، بر اساس تازه ترین اطلاعیه ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ، ﺳﻤﻌﯽ ﻭ ﺑﺼﺮﯼ، ﻓﯿﻠﻢنامه ﻫﺎﯼ ‏«ﺳﻔﺮ ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ‏» ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﻭ ﮐﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺩﺭﻣﻨﺶ ﻭ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﯽ ﺟﻮﺍﺩ ﺳﺘﻮﺩﻩ ﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ‏«ﻧﺴﮑﺎﻓﻪ» ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺣﻤﺪﯼ، ﮐﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﯽ ﻓﺮﻫﺎﺩ ﻧﺠﻔﯽ ﻭ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮﮎ ﻓﺮﻫﺎﺩ ﻧﺠﻔﯽ/ﺣﻤﯿﺪ ﺳﻠﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ به تازگی ﻣﺠﻮﺯ گرفته اند.

علاوه بر این دو، فیلم سینمایی ‏«ﺍﻣﯿﺮ» ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﺳﯿﺪ ﺿﯿﺎﺀ ﻫﺎﺷﻤﯽ، ﮐﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﯽ ﻭ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﯽ ﻧﯿﻤﺎ ﺍﻗﻠﯿﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﺍﺧﺬ ﮐﺮﺩه است. به زودی اطلاعات بیشتری درباره سه فیلم «ﺳﻔﺮ ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ‏»، ‏«ﻧﺴﮑﺎﻓﻪ» و «ﺍﻣﯿﺮ» در اختیارتان قرار می دهیم …

No votes yet.
Please wait...

پاسخ بدهید

You must be logged in to post a comment.