یک روز طولانی

فیلم جدید ﻣﻬﺮﺍﻥ ﻣﺪﯾﺮﯼ «ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﻃﻮﻻﻧﯽ‏» نام دارد

طبق تازه ترین گزارش های منتشر شده، ﻣﻬﺮﺍﻥ ﻣﺪﯾﺮﯼ، کارگردان، مجری، نویسنده و بازیگر مشهور ایرانی، ﺍﺧﯿﺮﺍ ﻓﯿﻠﻢنامه ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ‏«ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﻃﻮﻻﻧﯽ‏» ﺭﺍ ﺛﺒﺖ ﮐﺮﺩه است. ﻣﻬﺮﺍﻥ ﻣﺪﯾﺮﯼ ﮐﻪ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﺧﻮﺩ، ﺳﺎﻋﺖ ۵ ﻋﺼﺮ را مدتی قبل ﺭﻭﯼ ﭘﺮﺩﻩ ﺳﯿﻨﻤﺎﻫﺎ ﺩﺍﺷﺖ، به دنبال ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ ‏«ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﻃﻮﻻﻧﯽ» ﺍﺳﺖ. به داستان و ماجراهای این فیلم اشاره ای نشد.

طبق گزارشی جدید، ﻣﺪﯾﺮﯼ ﺑﻪ ﺗﺎﺯﮔﯽ ﻧﮕﺎﺭﺵ ﺍﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢنامه ﺭﺍ ﺗﻤﺎﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺭﺳﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﺯ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺁﻥ ﻫﻨﻮﺯ ﺧﺒﺮﯼ ﻧﯿﺴﺖ. این احتمال وجود دارد کـه ﺍﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﻭﻣﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﻬﺮﺍﻥ ﻣﺪﯾﺮﯼ ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﻓﯿﻠﻢ ﻗﺒﻠﯽ ﺍﻭ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﻋﻠﺖ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭﺵ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪﻥ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺗﺪﻭﯾﻦ ﺑﻮﺩ، ﺑﺮﺍﯼ ﺳﯽ ﻭ ﺷﺸﻤﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﻓﯿﻠﻢ ﻓﺠﺮ ساخته ﺷﻮﺩ.

از ﺑﺎﺯﯾﮕﺮﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ‏«ﺳﺎﻋﺖ ۵ ﻋﺼﺮ‏» به ﺍﯾﻔﺎﯼ ﻧﻘﺶ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻨﺪ می توانیم به ﺳﯿﺎﻣﮏ ﺍﻧﺼﺎﺭﯼ، ﻣﻬﺮﺍﻥ ﻣﺪﯾﺮﯼ، ﺍﻣﯿﺮ ﺟﻌﻔﺮﯼ، ﺁﺯﺍﺩﻩ ﺻﻤﺪﯼ، ﺭﺳﻮﻝ ﻧﺠﻔﯿﺎﻥ ﻭ ﻧﮕﯿﻦ ﻣﻌﺘﻀﺪﯼ اشاره کنیم، هنوز اشاره ای به بازیگران حاضر در فیلم جدید مهران مدیری نشده است.

No votes yet.
Please wait...

پاسخ بدهید

You must be logged in to post a comment.