ﻧﺎﻡ ﻓﯿﻠﻢ: IT | آن

ﮊﺍﻧﺮ ﻓﯿﻠﻢ: ماجراجویی | درام | ترسناک

ﻃﻮﻝ ﻓﯿﻠﻢ ﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺳﻨﯽ: ۱۱۳ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﻭ PG-13

ﺧﻼﺻﻪ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺭﺳﻤﯽ: “این فیلم داستان گروهی از بچه ها را روایت می کند که به “باشگاه بازنده ها” معروف هستند و تصمیم می گیرند که به مصاف یک موجود شیطان صفت، دلقکی ترسناک و قدرتمند به نام ﭘﻨﯽﻭﺍﯾﺰ (با نقش آفرینی Bill Skarsgard) بروند و در این مسیر با بزرگترین ترس های زندگی خودشان روبرو میشوند. آنها از همه طرف توسط شیطان احاطه شده اند، اما با این حال تصمیم می گیرند که یک بار برای همیشه او را نابود کنند!!

ستارگان فیلم ﻭ ﻧﺎﻡ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎﯼ ﺁﻧﻬﺎ:
ﺟﯿﺪﻥ ﻟﯿﺒﺮﻫﺮ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ بیل دنبرو ﺭﻫﺒﺮ ﮔﺮﻭﻩ ‏«ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﺎﺯﻧﺪﮔﺎﻥ‏»، ﺑﯿﻞ ﺍﺳﮑﺎﺭﺷﮕﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﭘﻨﯽﻭﺍﯾﺰ ﻣﻮﺟﻮﺩﯼ ﺍﻫﺮﯾﻤﻨﯽ ﻭ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺑﯿﺴﺖ ﻭ ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻝ ﯾﮑﺒﺎﺭ نمایان می شود، ﻓﯿﻦ ﻭﻟﻔﻬﺎﺭﺩ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ریچی توزیر، ﺟﺮﻣﯽ ﺭﯼ ﺗﯿﻠﻮﺭ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﺑﻨﺠﺎﻣﯿﻦ ﮐﺴﻞ ﮐﻨﻨﺪﻩﺗﺮﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﺎﺯﻧﺪﮔﺎﻥ، ﺳﻮﻓﯿﺎ ﻟﯿﻠﯿﺰ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﺑﻮﺭﻟﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﺎﺯﻧﺪﮔﺎﻥ، ﻭﺍﺕ ﻭﻟﻔﺲ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﺍﺳﺘﻨﻠﯽدﻓﺮﺩﯼ ﯾﻬﻮﺩﯼ ﻭ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻄﺎﻥ ﻭ ﺟﺎﺩﻭ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺩﺍﺭﺩ، ﭼﻮﺯﻥ ﺟﯿﮑﻮﺏ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﻣﺎﯾﮑﻞ، ﺟﮏ ﺩﯾﻼﻥ ﮔﺮﺍﺯﺭ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﺍﺩﻭﺍﺭﺩ، ﻧﯿﮑﻼﺱ ﻫﻤﯿﻠﺘﻮﻥ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﻫﻨﺮﯼ ﺑﺎﻭﺭﺯ ﯾﮏ ﺟﻮﺍﻥ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺮﯾﺰ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﺳﺘﯿﺰ ﮐﻪ ﺭﻫﺒﺮﯼ ﮔﺮﻭﻩ ﺑﺎﻭﺭﺯ ﺭﺍ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ و ﺟﮑﺴﻮﻥ ﺭﺍﺑﺮﺕ ﺍﺳﮑﺎﺕ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﺟﻮﺭﺝ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﮐﻮﭼﮏ ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﻭ ﺑﯽ ﮔﻨﺎﻩ ﻭﯾﻠﯿﺎﻡ ﮐﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻥ ﺁﻥ ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ

کـارگـردان: ﺍﻧﺪﺭﺱ ﻣﻮﭼﯿﺘﯽ

آخرین تریلر و تیزرهای رسمی منتشر شده:

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎﻥ: Chase Palmer (ﻓﯿﻠﻢنامه)، کری فوکوناگا (ﻓﯿﻠﻢنامه)، گری داوبرمن (ﻓﯿﻠﻢنامه)، استیون کینگ (نویسنده رمان IT)

ﺗﻬﯿﻪﮐﻨﻨﺪهﮔﺎﻥ: ﺭﯾﭽﺎﺭﺩ ﺑﺮﯾﻨﺮ (ﺗﻬﯿﻪﮐﻨﻨﺪﻩٔ اجرایی)، ﺩﺍﮒ ﺩﯾﻮﺳﻦ (ﺗﻬﯿﻪﮐﻨﻨﺪﻩٔ اجرایی)، ﺗﻮﺑﯽ ﺍﻣﺮﯾﮏ (ﺗﻬﯿﻪﮐﻨﻨﺪﻩٔ اجرایی)، Marty P. Ewing (ﺗﻬﯿﻪﮐﻨﻨﺪﻩٔ اجرایی)، ﺳﺚ ﮔﺮﻡ ﺍﺳﻤﯿﺚ (ﺗﻬﯿﻪﮐﻨﻨﺪﻩٔ)، Walter Hamada (ﺗﻬﯿﻪﮐﻨﻨﺪﻩٔ اجرایی)، ﺩﯾﻮﯾﺪ ﮐﺘﺰﻧﺒﺮﮒ (ﺗﻬﯿﻪﮐﻨﻨﺪﻩٔ)، ﺭﻭﯼ ﻟﯽ (ﺗﻬﯿﻪﮐﻨﻨﺪﻩٔ)، ﺑﺎﺭﺑﺎﺭﺍ ﻣﺎﺷﯿﺘﯽ و…..

ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺷﺮﻭﻉ ﺍﮐﺮﺍﻥ: هشتم سپتامبر ۲۰۱۷ مصادف با جمعه ۱۷ شهریور ۹۶

ﺁﻫﻨﮓ ﺳﺎﺯ: ﺑﻨﺠﺎﻣﯿﻦ ﻭﺍﻟﻔﯿﺶ

بودجه ساخت: ۳۵ میلیون دلار

افتتاحیه در آمریکای شمالی: ۱۲۳٫۴ میلیون دلار

فروش کلی (تا ۲۶ شهریور): ۲۷۴٫۳ میلیون دلار

فیلم سینمایی IT

Rating: 4.0. From 2 votes.
Please wait...

پاسخ بدهید

You must be logged in to post a comment.