پوستر ﺧﺎﺭﺟﯽ فیلم ‏«ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺎﺭﯾﺦ، ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻣﻀﺎ» منتشر ﺷﺪ

خبرگزاری مهر ساعتی پیش از ﭘﻮﺳﺘﺮ انگلیسی زبان ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ‏«ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺎﺭﯾﺦ، ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻣﻀﺎ‏» ﺑﻪ ﮐﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﯽ ﻭﺣﯿﺪ ﺟﻠﯿﻠﻮﻧﺪ ﻭ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﻋﻠﯽ ﺟﻠﯿﻠﻮﻧﺪ ﻭﯾﮋﻩ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﻓﯿﻠﻢ ‏«ﻭﻧﯿﺰ‏» ﺭﻭﻧﻤﺎﯾﯽ کرد، ﺍﯾﻦ ﭘﻮﺳﺘﺮ جالب توسط ﺳﯿﺮﻭﺱ ﺳﻠﯿﻤﯽ ﻃﺮﺍﺣﯽ شده ﺍﺳﺖ. طبق گزارش منتشر شده ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺍﮐﺮﺍﻥ ﺍﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ یازدهم ﺷﻬﺮﯾﻮﺭ ﻣﺎﻩ ﺩﺭ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻣﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﻭﻧﯿﺰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

ﺩﺭ ﺧﻼﺻﻪ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ‏فیلم سینمایی «ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺎﺭﯾﺦ، ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻣﻀﺎ» ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ:

ﮐﺎﻭﻩ ﻧﺮﯾﻤﺎﻥ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﭘﺰﺷﮑﺎﻥِ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﮐﺎﺭﺵ ﺑﺎ ﺟﺴﺪﯼ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ.

از ستارگان این فیلم می توانیم به ﺍﻣﯿﺮ ﺁﻗﺎﯾﯽ، ﻫﺪﯾﻪ ﺗﻬﺮﺍﻧﯽ، ﺳﻌﯿﺪ ﺩﺍﺥ، ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺍﺳﺘﺎﺩﯼ، زکیه بهبهانی، ماهان نصیری نیا ﻭ ﻧﻮﯾﺪ ﻣﺤﻤﺪﺯﺍﺩﻩ اشاره کنیم. ﻋﻠﯽ ﺯﺭﻧﮕﺎﺭ و ﻭﺣﯿﺪ ﺟﻠﯿﻠﻮﻧﺪ نویسندگان «ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺎﺭﯾﺦ، ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻣﻀﺎ» هستند و ﻭﺣﯿﺪ ﺟﻠﯿﻠﻮﻧﺪ کارگردان آن. طراحی گریم فیلم برعهده ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺍﺳﮑﻨﺪﺭﯼ بوده و ﭘﯿﻤﺎﻥ ﯾﺰﺩﺍﻧﯿﺎﻥ آهنگ آنرا ساخته است، ﻋﻠﯽ ﺟﻠﯿﻠﻮﻧﺪ علاوه بر کارگردان، در کنار ﺳﭙﻬﺮ ﻭﮐﯿﻠﯽ مسئول تدوین فیلم، سرمایه گذار و ﺗﻬﯿﻪﮐﻨﻨﺪﻩ آن هم می باشد.

No votes yet.
Please wait...

پاسخ بدهید

You must be logged in to post a comment.