طبق گزارش های منتشر شده، فیلم سینمایی ‏«ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﺩﺍﻍ» ﺍﺯ ﺻﺒﺢ ﺍﻣﺮﻭﺯ ‏(هشتم ﺷﻬﺮﯾﻮﺭ ماه) پا به گیشه گذاشته است. بد نیست بدانید که این ﻓﯿﻠﻢ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﻧﺎﻣﺰﺩ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ۱۳ ﺳﯿﻤﺮﻍ ﺍﺯ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﻓﯿﻠﻢ ﻓﺠﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﻤﺮﻍ ﺑﻠﻮﺭﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺪﻭﯾﻦ ﻭ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﯿﻠﻤﺒﺮﺩﺍﺭﯼ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺧﻮﺩ ﮐﺮﺩ. علاقه مندان اکنون می توانند به تماشای این فیلم بروند.

ﺩﺭ ﺧﻼﺻﻪ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ فیلم سینمایی ‏«ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﺩﺍﻍ» ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ کـه:

ﻧﺴﺮﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺩﺧﺘﺮ ﺷﺶ ﺳﺎﻟﻪ ﺍﺵ ﻃﻼﻕ ﺑﮕﯿﺮﺩ، ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺵ ﺭﺍ ﺟﻤﻊ ﮐﺮﺩﻩ، ﺑﯽ ﺍﻃﻼﻉ ﺷﻮﻫﺮﺵ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪ ﺍﯾﯽ ﺍﺯ ﺷﻬﺮ ﭘﻨﺎﻩ ﻣﯽ ﺑﺮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻬﺪﮐﻮﺩﮎ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺍﻭ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺍﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮﺵ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ، ﺍﻣﺎ ﺷﻮﻫﺮﺵ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ …

پیش از این: تیزر جدید فیلم سینمایی ‏«ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﺩﺍﻍ‏» منتشر شد

از ستارگان این ﻓﯿﻠﻢ می توانیم به ﭘﺮﯼ ﻧﺎﺯ ﺍﯾﺰﺩﯾﺎﺭ، ﻋﻠﯽ ﻣﺼﻔﺎ، ﻣﯿﻨﺎ ﺳﺎﺩﺍﺗﯽ، ﯾﺴﻨﺎ ﻣﯿﺮ ﻃﻬﻤﺎﺳﺐ ﻭ ﺻﺎﺑﺮ ﺍﺑﺮ، و بازیگران خردسال ﻣﺎﻧﯿﺎ ﻋﻠﯿﺠﺎﻧﯽ ﭘﺮﻫﺎﻡ ﻣﺤﻤﺪﯼ اشاره کنیم. ﺍﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﻢ اکنون ﺩﺭ ﺳﯿﻨﻤﺎﻫﺎﯼ ﮐﻮﺭﺵ، ﺁﺯﺍﺩﯼ، ﻣﮕﺎﻣﺎﻝ، ﺯﻧﺪﮔﯽ، ﻣﺎﻧﺪﺍﻧﺎ، ﮔﺎﻟﺮﯼ ﻣﻠﺖ، ﭼﺎﺭﺳﻮ، ﺍﺭﯾﮑﻪ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ، ﺟﻮﺍﻥ، ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ، ﺍﺭگ، ﺳﺮﻭﺵ، ﻣﻮﺯﻩ ﺳﯿﻨﻤﺎ، ﺭﺍﮔﺎ، ﺷﮑﻮﻓﻪ، ﺗﻤﺎﺷﺎ، ﭘﯿﺮﻭﺯﯼ،ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ، ﮐﯿﺎﻥ، ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ، ﺑﻬﻤﻦ، ﺷﺎﻫﺪ، ﺳﭙﺎﻫﺎﻥ ‏(ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ‏)، ﻫﻮﯾﺰﻩ ‏(ﻣﺸﻬﺪ) به نمایش در می آید. این فیلم توسط ﺍﺑﺮﺍﻫﯿﻢ ﺍﯾﺮﺝ ﺯﺍﺩ کارگردانی شده و ﺟﻮﺍﺩ ﻧﻮﺭﻭﺯﺑﯿﮕﯽ ﺗﻬﯿﻪﮐﻨﻨﺪه آن است.

No votes yet.
Please wait...

پاسخ بدهید

You must be logged in to post a comment.