گذر موقت - بیست و یک روز بعد

اکران دو فیلم ‏«ﺑﯿﺴﺖ ﻭ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ‏» ﻭ ‏«ﮔﺬﺭ ﻣﻮﻗﺖ‏» ﺍﺯ ﺭﻭﺯ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ آغاز می شود

به گزارش از منابع مختلف، ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻓﺮﺟﯽ ﺳﺨﻨﮕﻮﯼ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺻﻨﻔﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ در تازه ترین اظهاراتش ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺟﻠﺴﻪ نهم مرداد گفته است که: “ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ، ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ‏«ﺑﯿﺴﺖ ﻭ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ‏» ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﮐﻮﺭﺵ ﺍﺯ ﺭﻭﺯ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﺍﮐﺮﺍﻥ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﯿﻠﻢ ‏« ﮔﺬﺭ ﻣﻮﻗﺖ» ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺯ ﺭﻭﺯ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺩﺭ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ….” او ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ۲ ﻓﯿﻠﻢ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ کـه: “ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻓﯿﻠﻢ ‏«ﺧﻔﮕﯽ» ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻓﯿﻠﻢ ‏«ﻧﮕﺎﺭ» ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻭ ﻓﯿﻠﻢ ‏«ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎﻏﺬﯼ» ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﮐﻮﺭﺵ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻓﯿﻠﻢ ‏«ﻗﺸﻨﮓ ﻭ ﻓﺮﻧﮓ‏» ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺭﺳﯿﺪ.

ﻓﺮﺟﯽ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﮐﺮﺍﻥ ﻓﯿﻠﻢ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﻨﺮ ﻭ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺩﺭ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮔﻔﺖ: “ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺻﻨﻔﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎﯼ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﻨﺮ ﻭ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺩﺭ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﺯ ﺭﻭﺯ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺖ ۱۴ ﻭ ۱۶ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺩﺭ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑﺎ ﺍﺧﺬ ﺣﻮﺍﻟﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺍﺯ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺻﻨﻔﯽ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺷﺖ.

ﻭﯼ در پایان سخن هایش ﺑﻪ ﺍﮐﺮﺍﻥ ﻓﯿﻠﻢ ‏«ﻧﻬﻨﮓ ﻋﻨﺒﺮ ﺳﻠﮑﺸﻦ ﺭﻭﯾﺎ‏» ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ: “ﺍﻣﮑﺎﻥ نمایش این ﻓﯿﻠﻢ ﺩﺭ ﺳﯿﻨﻤﺎﻫﺎﯼ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺎ ﺭﻭﺯ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ‏(دهم ﻣﺮﺩﺍﺩ‏) ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺍﺳﺖ. ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺍﮐﺮﺍﻥ ﻓﯿﻠﻢ ﺩﺭ ﭘﺮﺩﯾﺲ ﻫﺎﯼ ﻣﮕﺎﻣﺎﻝ ﻭ ﮐﻮﺭﺵ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺳﺎﻟﻦﻫﺎﯼ ﺑﺎﻻ ﻣﯿﺴﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺩﯾﮕﺮ ﺳﺎﻟﻦﻫﺎ ﺍﮔﺮ ﻗﺼﺪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻓﯿﻠﻢ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺳﺎﻧﺲ ﻣﻮﻇﻒ ﻭ ﺩﺭ ﺳﺎﻧﺲ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻓﯿﻠﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬﺍﺭﻧﺪ….

فیلم سینمایی ‏«ﮔﺬﺭ ﻣﻮﻗﺖ‏» توسط افشین هاشمی نوشته/کارگردانی شده و داستان دو پیرمرد را در شبی تاریک روایت می‌کند که تصمیمی مفرح می‌گیرند و سفری شبانه را در دل شهر آغاز می‌کنند. اسماعیل محرابی، مسعود کرامتی، پانته‌آ بهرام، شقایق فراهانی، شبنم فرشادجو، پیام امیرعبدالهیان، آوا درویشی، مرتضی ضرابی و شقایق دهقان و همچنین هومن برق‌نورد و لادن مستوفی در این فیلم حضور دارند.

«ﺑﯿﺴﺖ ﻭ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ‏» نیز فیلمی به کارگردانی سیدمحمدرضا خردمندان، نویسندگی سیدمحمدرضا خردمندان و احسان ثقفی و تهیه‌کنندگی محمدرضا شفاه محصول سازمان توسعه سینمایی سوره تولید شده در سال ۱۳۹۵ است. ملودرامی اجتماعی از زندگی نوجوانی به نام «مرتضی» است که در راه تحقق آرزوی ناکام پدرش، با چالش بسیاری روبرو می‌شود. در خلاصه داستان این فیلم آمده است: “همیشه همینجوریه! آخرین بار هوا ابر شد. باد گرفت. درختا داشتن از جا کنده می شدن. اونقدر بارون شدید شد که سیل شهرو گرفته بود. پرنده‌ها دور و بر لونه هاشون جیغ می کشیدن. یکی از بچه‌ها قسم می‌خورد خودش دیده خورشید یکی دوبار نورش کم و زیاد شده…

پس طی هفته جاری منتظر شروع اکران «ﺑﯿﺴﺖ ﻭ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ‏» ﻭ ‏«ﮔﺬﺭ ﻣﻮﻗﺖ‏» باشید.

No votes yet.
Please wait...

پاسخ بدهید

You must be logged in to post a comment.