Avengers 3

پوسترهای کامیک-کان Avengers: Infinity War خبر از اتحاد قهرمانان می دهند [چهار پوستر]

طی نخستین روز برگزاری کامیک-کان پوستری جدید از Avengers: Infinity War منتشر شد که در آن تعدادی از شخصیت های MCU را کنار هم مشاهده کردیم، حال سه پوستر دیگر هم به دستمان رسیده است که در انتها آنها را مشاهده می کنید. امـا آخرین پوستر که جالب ترین هم است، ترکیبی از سه پوستر مختلف است که اگر توجه کنید تمام شخصیت های فیلم در آن حضور دارند. لازم به اشاره است که Infinity War یک نقطه عطف برای دنیای سینمایی مارول محسوب می شود و مارول استودیوز برای رسیدن به ایـن نقطه سالها برنامه ریزی کرده است. در فاز اول شخصیت هایی مانند کاپیتان آمریکا، مرد آهنی، ثور، هالک، بیوه سیاه،چشم شاهین و پاشین جنگی معرفی شدند، در فاز دوم با نگهبانان کهکشان، فالکون، سرباز زمستان، ویژن، جادوگر سرخ، ﻧﻘﺮﻩ ﺳﺮﯾﻊ و ﻣﺮﺩ ﻣﻮﺭﭼﻪﺍﯼ آشنا شدیم. فاز سوم هم دکتر استرنج، مرد عنکبوتی، پلنگ سیاه و تعدادی نگهبان کهکشان جدید را به دنیای سینمایی مارول وارد کرد.

بیشتر این قهرمان ها قرار است با هم متحد شوند تا در مقابل تانوس (با بازی Josh Brolin) بایستند، در جنگی که مارول از سالهـا قبل نوید آن را داده است. حال با توجه به اینکه هنوز حدود یکسال تا شروع اکران این فیلم مانده، مارول در کامیک-کان امسال چهار پوستر جالب از آن منتشر کرد. اولین پوستر مرد آهنی و تعدادی قهرمان دیگر را به نمایش می گذارد، در دومین می توانیم تانوس و بلک اوردر (Black Order) را مشاهده کنیم، در سومین نیز کاپیتان آمریکا، بیوه سیاه، ثور و تعدادی دیگر را می بینیم، کاپیتان آمریکا در این پوستر ظاهر جالبی دارد! اما در آخرین بنر می توانیم تمام شخصیت هـای فیلم را کنار هم مشاهده کنیم که واقعا جالب است.

حال ساعتی پیش تمام این چهار پوستر در فضای مجازی منتشر شدند تا کسانی که به همایش کامیک-کان ۲۰۱۷ دسترسی ندارند هم بتوانند این پوسترها را مشاهده کنند. در این میان لازم به اشاره است که ما هنوز منتظر انتشار تریلر این فیلم دیدنی هستیم. فیلم سینمایی Avengers: Infinity War توسط برادران روسو کارگردانی شده و اکران آن قرار است از تاریخ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻣﻪ ۲۰۱۸ ﻣﺼﺎﺩﻑ ﺑﺎ ۱۴ ﺍﺭﺩﯾﺒﻬﺸﺖ ۹۷ آغاز شود. این هم تمام پوسترهای منتشر شده:

Avengers 3

انتقامجویان 3

 Avengers: Infinity War

جنگ ابدیت

در خلاصه داستان رسمی Avengers: Infinity War که بتازگی منتشر شده آمده است: “در حالی که ﺍﻧﺘﻘﺎﻡﺟﻮﯾﺎﻥ و متحدان آنها به محافظت از زمین در مقابل بزرگترین تهدیدهایی که هیچ قهرمانی به تنهایی قادر به کنترل آنها نیست ادامه می دهند، یک خطر خیلی بزرگ از درون سایه های کیهانی نمایان می شود: تانوس. یک خودکامه و حاکمی ظالم از کهکشان ها که قصد دارد تمام شش سنگ بینهایت را بدست آورد، و با استفاده از آنها تمام واقعیت جهان را به شکل دلخواه خودش تغییر دهد، این سنگ ها قدرتی غیر قابل تصور دارند. حال هر چیزی که انتقام جویان تا این لحظه برای آن جنگیده اند در خطر قرار دارد – سرنوشت زمین و زندگی خودشان هرگز تا این اندازه مبهم نبوده است.

Rating: 5.0. From 2 votes.
Please wait...

پاسخ بدهید

You must be logged in to post a comment.