ﻧﺎﻡ ﻓﯿﻠﻢ: Spider-Man: Homecoming | مرد عنکبوتی: بازگشت به خانه

ﮊﺍﻧﺮ ﻓﯿﻠﻢ: اکشن | علمی-تخیلی | ﻣﺎﺟﺮﺍﺟﻮﯾﯽ

ﻃﻮﻝ ﻓﯿﻠﻢ ﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺳﻨﯽ: ۱۱۳ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﻭ PG-13

ﺧﻼﺻﻪ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺭﺳﻤﯽ: “پیتر جوان که از همکاری اش با انتقام جویان همچنان هیجان زده و خوشحال است، به خانه باز میگردد. او با زن عموی جوانش که “می پارکر” نام دارد (با بازی ﻣﺮﯾﺴﺎ ﺗﻮﻣﻪ) زندگی می کند و اکنون زیر نظر مربی جدیدش باید چطور قهرمان شدن را یاد بگیرد، تونی استارک (با بازی ﺭﺍﺑﺮﺕ ﺩﺍﻭﻧﯽ ﺟﻮﻧﯿﻮﺭ) اکنون مربی پیتر است. حال پیتر تلاش می کند که زندگی اش را به روال عادی بازگرداند و مثل بقیه زندگی کند، مدرسه برود درس بخواند و با دوستانش وقت بگذارند، اما وقتی که سر و کله کرکس (با بازی ﻣﺎﯾﮑﻞ ﮐﯿﺘﻮﻥ) خبیث پیدا می شود، پیتر تمام زندگی اش را در خطر می بیند و …

ستارگان فیلم ﻭ ﻧﺎﻡ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎﯼ ﺁﻧﻬﺎ: ﺗﺎﻡ ﻫﺎﻟﻨﺪ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﭘﯿﺘﺮ ﭘﺎﺭﮐﺮ، ﻣﺎﯾﮑﻞ ﮐﯿﺘﻮﻥ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﺍِﺩﺭﯾﻦ ﺗﻮﻣﺰ (ﮐﺮﮐﺲ)، ﻣﺮﯾﺴﺎ ﺗﻮﻣﻪ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﻣﯽ ﭘﺎﺭﮐﺮ، ﺟﺎﻥ ﻓﺎﻭﺭﻭ ﻧﻘﺶ ﻫﭙﯽ ﻫﻮﮔﺎﻥ، ﮔﻮﺋﯿﻨﺖ ﭘﺎﻟﺘﺮﻭ در نقش ﭘﭙﺮ ﭘﺎﺗﺰ، ﺯﻧﺪﯾﺎ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﻣﯿﺸﻞ، ﺩﻭﻧﺎﻟﺪ ﮔﻼﻭﺭ در نقش آرون دیویس (Prowler)، ﺟﯿﮑﻮﺏ ﺑﺎﺗﺎﻟﻮﻥ در نقش ند، ﻟﻮﺭﺍ ﻫﺮﯼﯾﺮ در نقش لیز، ﺗﻮﻧﯽ ﺭﯾﻮﻭﻟﻮﺭﯼ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﻓﻠﺶ ﺗﺎﻣﭙﺴﻮﻥ، ﺑﻮﮐﯿﻢ ﻭﻭﺩﺑﯿﻦ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﻫﺮﻣﻦ ﺷﻮﻟﺘﺰ (ﺷﻮﮐﺮ ۲)، ﻟﻮﮔﺎﻥ ﻣﺎﺭﺷﺎﻝ-ﮔﺮﯾﻦ در نقش جکسون بریس (شوکر ۱)، ﮐﺮﯾﺲ ﺍﯾﻮﺍﻧﺰ در نقش کاپیتان آمریکا، ﺭﺍﺑﺮﺕ ﺩﺍﻭﻧﯽ ﺟﻮﻧﯿﻮﺭ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ مرد آهنی و ﺍﻧﮕﻮﺭﯼ ﺭﺍﯾﺲ در نقش ﺑﺘﯽ

کـارگـردان: جان واتـس

آخرین تریلر رسمی منتشر شده:
 

 

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎﻥ: ﺟﺎﻧﺎﺗﺎﻥ ﮔﻠﺪﺷﺘﺎﯾﻦ (ﻓﯿﻠﻢنامه، داستان)، ﺟﺎﻥ ﻓﺮﺍﻧﺴﯿﺲ ﺩﺍﻟﯽ (ﻓﯿﻠﻢنامه)، جان واتس (ﻓﯿﻠﻢنامه)، Christopher Ford (ﻓﯿﻠﻢنامه)، ﺍﺭﯾﮏ ﺳﺎﻣﺮﺯ (ﻓﯿﻠﻢنامه)

ﺗﻬﯿﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ: ﻭﯾﮑﺘﻮﺭﯾﺎ ﺍِﻻﻧﺴﻮ (ﺗﻬﯿﻪﮐﻨﻨﺪﻩٔ اجرایی)، ﺁﻭﯼ ﺁﺭﺍﺩ (ﺗﻬﯿﻪﮐﻨﻨﺪﻩٔ اجرایی)، Louis D’Esposito (ﺗﻬﯿﻪﮐﻨﻨﺪﻩٔ اجرایی)، استن لی، ﺍﯾﻤﯽ ﭘﺎﺳﮑﺎﻝ و ﻣﺴﯿﻮ ﺗﻮﻟﻤﮏ

ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺷﺮﻭﻉ ﺍﮐﺮﺍﻥ: هفتم جولای ۲۰۱۷ مصادف با ۱۶ تیـر ماه ۹۶

ﺁﻫﻨﮓ ﺳﺎﺯ: ﻣﺎﯾﮑﻞ ﺟﺎﮐﯿﻨﻮ

 Spider-Man: Homecoming

Rating: 4.3. From 6 votes.
Please wait...

پاسخ بدهید

You must be logged in to post a comment.