احضار روح 3

جیمز وان ممکن است The Conjuring 3 (احضار روح 3) را کارگردانی نکند

وارنر بروس پیکچرز و ﻧﯿﻮ ﻻﯾﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎ بتازگی تایید کرده اند که کار بر روی سومین Conjuring آغاز شده و ﺩﯾﻮﯾﺪ ﻟﺴﻠﯽ ﺟﺎﻧﺴﻦ نویسنده قسمت دوم در حال نگارش ﻓﯿﻠﻢﻧﺎﻣﻪ آن است. در گزارش همچنین از جیمز وان که این روزها مشغول کار بر روی فیلم Aquaman (آکوامن) است یاد شد، او دو قسمت اول این فیلم را کارگردانی کرد. این فرانچایز که در سال ۲۰۱۳ کار خودش را آغاز کرد اکنون خیلی گسترده شده است؛ بعد از اکران قسمت اول ﺍﺳﭙﯿﻦﺁﻑ Annabelle ساخته شد، بعد از اکران قسمت دوم Annabelle: Creation تولید شد، دو ﺍﺳﭙﯿﻦﺁﻑ The Nun ﻭ The Crooked Man هم در دست ساخت هستند. همانطور که اشاره کردیم جیمز وان دو قسمت اول احضار روح را کارگردانی کرد اما طبق تازه ترین گزارش ها خیلی بعید است که او برای هدایت پروژه قسمت سوم بازگردد. وبسایت های مختلف اشاره کرده اند که او قسمت سوم را هدایت نمی کند.

طبق گزارش های قبلی، ﻭﯾﺮﺍ ﻓﺎﺭﻣﯿﮕﺎ و ﭘﺎﺗﺮﯾﮏ ﻭﯾﻠﺴﻮﻥ در The Conjuring 3 مجددا بعنوان لورین و ﺍﺩ ﻭﺍﺭﻥ حضور خواهند داشت. حضور وان در این پروژه می تواند موفقیت آن را تضمین کند چون هم در تولید فیلم های ترسناک حرفه ای است و هم دو قسمت اول احضار روح را ساخته است. ما هرگز نمی گوییم او هرگز باز نمیگردد، چون این امکان هنوز وجود دارد، ولی بیشتر اینطور به نظر می رسد کـه او صندلی کارگردانی را به دست کسی دیگر بسپارد. از آنجا که وان اکنون درگیر پروژه آکوامن است این احتمال وجود دارد که اصلا امکان حضور در پشت صحنه Conjuring 3 را نداشته باشد، حتی اگر دلش هم بخواهد. ﻣﺎ ﻭﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﯾﮏ ﮐﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻥ ﺧﻮﺏ ﻭ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﯼ ﺩﺭ ﮊﺍﻧﺮ ﻭﺣﺸﺖ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ﻭ Conjuring ﺍﺯ ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﺍﻭﺳﺖ. ﻓﯿﻠﻢ The Conjuring ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻮﺩﺟﻪ ۲۰ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺩﻻﺭﯼ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ، ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۲۰۱۳ ﭘـﺎ ﺑﻪ ﮔﯿﺸﻪ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ۴۱ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺩﻻﺭ ﻓﺮﻭﺧﺖ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ۱۰۰ ﺭﻭﺯ ﺍﮐﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻓﺮﻭﺵ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ۳۱۸ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺩﻻﺭ ﺭﺳﯿﺪ. ﻗﺴﻤﺖ ﺩﻭﻡ ﺑﺎ ﺑﻮﺩﺟﻪ ۴۰ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺩﻻﺭﯼ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﻭ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺩﺭﺁﻣﺪ، ﺍﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﯾﺖ ۳۲۰ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺩﻻﺭ ﻓﺮﻭﺧﺖ.

این کاملا واضح است که اگر جیمز وان زحمت بکشد و خودش به این ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ترسناک پایان دهد، موجب خوشحالی طرفداران ژانر ترس خواهد شد، کاری بزرگ که در سینما به ندرت اتفاق می افتد. در این میان باید اشاره کنیم که The Conjuring 3 به احتمال زیاد راه جدیدی را در پیش خواهد گرفت تا از تکرار جلوگیری شود – مثلا مانند دو قسمت اول همه اتفاق ها، تعقیب و گریزها در یک خانه اتفاق نمی افتد – و این می تواند به موفقیت آن کمک زیادی کند. ﻣﺎ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﮐﻪ ﺟﯿﻤﺰ ﻭﺍﻥ ﻭ ﭘﯿﺘﺮ ﺳﻔﺮﻥ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺗﻬﯿﻪﮐﻨﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﺟﺪﯾﺪ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺟﯿﻤﺰ ﻭﺍﻥ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﮐﺎﺭ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﻓﯿﻠﻢ ﺍﺑﺮﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ Aquaman ‏(ﺁﮐﻮﺍﻣﻦ‏) ﻣﺤﺼﻮﻝ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ DC ﺍﺳﺖ.

Rating: 1.0. From 1 vote.
Please wait...

پاسخ بدهید

You must be logged in to post a comment.