نام فیلم و ترجمه فارسی: Blade Runner 2049 | ﺑﻠﯿﺪ ﺭﺍﻧﺮ ۲۰۴۹

مدت زمان و گروه سنی: ۱۶۳ دقیقه | بزرگسالان

ژانر فیلم: علمی-تخیلی | مهیج

داستان رسمی فیلم:

ﺳﯽ ﺳﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ اتفاقات ﺍﻭلین فیلم در ﺑﻠﯿﺪ ﺭﺍﻧﺮ ﺟﺪﯾﺪ با ﭘﻠﯿﺲ ﻟﺲ ﺁﻧﺠﻠﺲ ﻣﺎﻣﻮﺭ K ‏(ﺑﺎ ﺑﺎﺯﯼ ﺭﺍﯾﺎﻥ ﮔﺎﺳﻠﯿﻨﮓ) ملاقات می کنیم که یک رازِ مدتها بخاک سپرده شده را برملا می کند، ﺭﺍﺯﯼ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺁﻧﭽﻪ ﺍﺯ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﺮﺝ ﻭ ﻣﺮﺝ ﺑﺒﺮﺩ. اکتشافات ﺍﻓﺴﺮ K او را به سمت جستجوی ﯾﮏ ﺑﻠﯿﺪ ﺭﺍﻧﺮ ﮐﻪ ﺳﯽ ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪﻩ هدایت می ﮐﻨﺪ، ﺍﯾﻦ ﺑﻠﯿﺪ ﺭﺍﻧﺮ ﻫﻢ ﺍﺯ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﭘﻠﯿﺲ ﻟﺲ ﺁﻧﺠﻠﺲ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﮐﺎﺭﺩ ﻧﺎﻡ ﺩﺍﺭﺩ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎﻥ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺍﺻﻠﯽ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻓﯿﻠﻢ …

بازیگران اصلی فیلم: ﻫﺮﯾﺴﻮﻥ ﻓﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﺭﯾﮏ ﺩﮐﺎﺭﺩ – که در قسمت اول هم حضور داشت، ﺭﺍﯾﺎﻥ ﮔﺎﺳﻠﯿﻨﮓ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﺍﻓﺴﺮ K، ﺭﺍﺑﯿﻦ ﺭﺍﯾﺖ، ﺩﯾﻮﯾﺪ ﺑﺎﺗﯿﺴﺘﺎ، ﻣﺎﺭﮎ ﺁﺭﻧﻮﻟﺪ، ﺁﻧﺎ ﺩ ﺁﺭﻣﺎﺱ، ﻭﻭﺩ ﻫﺮﯾﺲ، ﺩﯾﻮﯾﺪ ﺩﺳﺘﻤﺎﻟﭽﯿﺎﻥ، ﺗﻮﻣﺎﺱ ﻟﯿﻤﺎﺭﮐﯿﻮﺱ، ﺟﺮﺩ ﻟﺘﻮ، ﺳﯿﻠﻔﯿﺎ ﻫﻮﮐﺲ، ﺳﺎﻟﯽ ﻫﺎﺭﻣﺴﻦ، ﺣﺎﯾﻢ ﻋﺒﺎﺱ، ﻣﮏﮐﻨﺰﯼ ﺩﯾﻮﯾﺲ و ﮐﺮﯾﺴﺘﺎ ﮐﻮﺳﻮﻧﻦ

کارگردان: ﺩﻧﯽ ﻭﯾﻠﻨﻮﻭ

تازه ترین تیزر رسمی:

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩها: ﺣﻤﭙﺘﻦ ﻓﻨﭽﺮ (فیلمنامه)، ﻣﺎﯾﮑﻞ ﮔﺮﯾﻦ (فیلمنامه) و ﺣﻤﭙﺘﻦ ﻓﻨﭽﺮ (داستان)

ﺗﻬﯿﻪﮐﻨﻨﺪﻩﻫﺎ: Yale Badik (ﺗﻬﯿﻪﮐﻨﻨﺪﻩ اجرایی)، Dana Belcastro (ﺗﻬﯿﻪﮐﻨﻨﺪﻩ)، ﺑﯿﻞ ﮐﺮﺍﺭﻭ (ﺗﻬﯿﻪﮐﻨﻨﺪﻩ اجرایی)، ﺗﯿﻢ ﮔﻤﺒﻞ (ﺗﻬﯿﻪﮐﻨﻨﺪﻩ اجرایی)، ﻓﺮﻧﮏ ﺟﯿﺴﺘﺮﺍ (ﺗﻬﯿﻪﮐﻨﻨﺪﻩ اجرایی)، ﺑﺮﺍﺩﺭﯾﮏ ﺟﺎﻧﺴﻦ ‏(ﺗﻬﯿﻪﮐﻨﻨﺪﻩ)، ﺍﻧﺪﺭﻭ ﮐﻮﺯﻭ (ﺗﻬﯿﻪﮐﻨﻨﺪﻩ)، ﺳﯿﻨﺘﯿﺎ ﺳﺎﯾﮑﺰ (ﺗﻬﯿﻪﮐﻨﻨﺪﻩ) و …

موزیک: ﺑﻨﺠﺎﻣﯿﻦ ﻭﺍﻟﻔﯿﺶ و ﻫﺎﻧﺲ ﺯﯾﻤﺮ

ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﺎﺧﺖ: ؟؟

افتتاحیه آمریکایی: ؟؟

تاریخ شروع اکران: ﺷﺸﻢ ﺍﮐﺘﺒﺮ ۲۰۱۷ ﻣﺼﺎﺩﻑ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻪ ۱۴ ﻣﻬﺮ ۹۶

ﺗﻮﺯﯾﻊﮐﻨﻨﺪﻩ: برادران وارنر

تازه ترین پوستر رسمی:

بلید رانر 2049

Rating: 5.0. From 1 vote.
Please wait...

پاسخ بدهید

You must be logged in to post a comment.