AQUAMAN جیمز وان

ﺟﯿﻤﺰ ﻭﺍﻥ تصویری جدید از پشت صحنه AQUAMAN را به اشتراک گذاشت

ﺟﯿﺴﻮﻥ ﻣﻮﻣﻮﺁ، ﺍﻣﺒﺮ ﻫﺮﺩ و ﭘﺎﺗﺮﯾﮏ ﻭﯾﻠﺴﻮﻥ برای نخستین بار در یک قاب گرد هم آمده اند؛ در تصویر جدیدی که جیمز وان کارگردان AQUAMAN چند ساعت قبل در صفحه توییتر خودش به اشتراک گذاشته می توانیم صحنه ای از پشت صحنه فیلم را مشاهده کنیم که تعدادی از بازیگران فیلم با هم یک عکس یادگاری گرفته اند، تصویر در انتهای پست قابل مشاهده است.

اگر چه مراحل تصویربرداری فیلم AQUAMAN 2018 هنوز آغاز نشده است، و قرار نیست حداقل تا چند ماه دیگر آغاز شود، اما به این معنی نیست که بازیگران و عوامل بر روی این پروژه کار نکنند. مسلما آماده سازی عوامل و بازیگران برای آغاز تصویربرداری کار زمان بَری است. حال با توجه به اینکه ﻓﺮﻣﺎﻧﺮﻭﺍﯼ ﺩﻭﺭﺁﮔﺎﻩِ ﺁﺗﻼﻧﺘﯿﺲ طرفداران زیادی در سراسر جهان دارد، جیمز وان تصویری از پشت صحنه فیلم را منتشر کرده است که می تواند باعث خوشحالی علاقه مندان شود.

در تصویر می توانید به ترتیب ﭘﺎﺗﺮﯾﮏ ﻭﯾﻠﺴﻮﻥ (Ocean Master)، ﺍﻣﺒﺮ ﻫﺮﺩ (Mera ، ﻣﻠﮑﻪ ﺁﺗﻼﻧﺘﯿﺲ)، جیمز وان (کارگردان) و ﺟﯿﺴﻮﻥ ﻣﻮﻣﻮﺁ (آکوامن) را مشاهده کنید. اما ظاهرا جای ﻭﯾﻠﻢ ﺩﻓﻮ در این عکس خالیست! با توجه به اینکا دفو به تازگی برای نقش ﻧﯿﻮﺩﯾﺲ ﻭﻟﮑﻮ در فیلم Justice League تایید شده، انتظار می رفت که شاهد حضور او در این تصویر باشیم. حال گفته می شود که ممکن است ویلم دفو در فیلم AQUAMAN حضور نداشته باشد، اما هنوز تایید نشده و فقط یک گمانه زنی ساده است. بنابراین بهتر است تا تایید این خبر از باور کردن آن اجتناب کنیم.

طبق تازه ترین اطلاعات ﺍﮐﺮﺍﻥ این ﻓﯿﻠﻢ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﭘﻨﺠﻢ ﺍﮐﺘﺒﺮ ۲۰۱۸ ﻣﺼﺎﺩﻑ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻪ ۱۳ ﻣﻬﺮ ۹۷ ﺩﺭ ﺳﯿﻨﻤﺎﻫﺎﯼ ﺳﻪ ﺑﻌﺪﯼ ﻭ IMAX‏ آغاز ﺷﻮﺩ. در انتها جهت آشنایی بیشتر کمی کاراکتر “آکوامن” را به شما معرفی می کنیم؛ ﺁﮐﻮﺍﻣﻦ ﯾﮏ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺩﺭ ﮐﺘﺎﺏﻫﺎﯼ ﮐﺎﻣﯿﮏ کمپانی DC ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﺒﺎﺳﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺍﺳﻄﻮﺭﻩﻫﺎﯼ ﺩﺭﯾﺎ ﻭ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺩﺭﯾﺎﻫﺎ ﻭ ﻧﯿﺰﻩﺍﯼ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺰﻩ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮﻭﺍﯼ ﺩﺭﯾﺎ ﭘﻮﺯﺋﯿﺪﻭﻥ ﺩﺍﺭﺩ؛ آکوامن ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺑﺎﺭ، ﺩﺭ ﺷﻤﺎﺭﻩٔ ۷۳ ﻣﺠﻠﻪٔ ﮐﻤﯿﮏﻫﺎﯼ ﺟﺎﻟﺐ ﺩﺭ ﻧﻮﺍﻣﺒﺮ ۱۹۴۱ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ. ﻭﯼ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺁﺗﻼﻧﺘﯿﺲ ﻭ ﻋﻀﻮ ﮔﺮﻭﻩ ﻟﯿﮓ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻫﺴﺖ ﻭ ﺑﺎ ﻧﯿﺰﻩٔ ﺳﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﺁﺏ ﺭﺍ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺁﮐﻮﺍﻣﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮﻭﺍﯼ ﺩﻭﺭﺁﮔﺎﻩ ﺁﺗﻼﻧﺘﯿﺲ ﻭ ﺍﻗﯿﺎﻧﻮﺱﻫﺎﯼ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﮐﺮﻩٔ ﺯﻣﯿﻦ ﺍﺳﺖ، ﻭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮏ ﺁﺗﻼﻧﺘﯿﻦ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻗﺪﺭﺕ ﻭ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻭﺭﻧﮑﺮﺩﻧﯽ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺩﺭﯾﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ. ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮﮊﯼ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﺩﺵ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺑﻘﺎ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺧﺸﮑﯽ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺸﺎﺭ ﻭ ﺩﻣﺎﯼ ﺑﺎﻻﯼ ﺍﻋﻤﺎﻕ ﺍﻗﯿﺎﻧﻮﺱﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﯽﺩﻫﺪ. ﺍﻭ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺍﺭﺛﯿﻦ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽﺍﺵ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﺍﻭﺭﯾﻦ، ﻭ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪٔ ﺍﻧﺴﺎﻥﻫﺎﯼ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﻫﻨﺪﻩﺍﺵ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﺁﺭﺗﻮﺭ ﮐِﺮﯼ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﺁﮐﻮﺍﻣﻦ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽﻫﺎﯼ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﻭ ﻧﻔﻮﺫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﻣﯽﭘﺮﺩﺍﺯﺩ. ﺍﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﺆﺳﺴﯿﻦ ﺗﯿﻢ ﻟﯿﮓ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﯽﺷﻮﺩ.‏

ﺁﮐﻮﺍﻣﻦ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺗﻨﻔﺲ ﺩﺭ ﺯﯾﺮ ﺁﺏ ﻭ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺧﺸﮑﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﺯﻧﺪﻩ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺁﺗﻼﻧﺘﯿﻦ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﺸﮑﯽ ﺩﺍﺭﺩ. ﺍﻭ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺣﻮﺍﺱ ﺍﺑﺮﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺍﺯ ﻗﺒﯿﻞ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﻓﻮﻕﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻗﻮﯼ، ﺷﻨﻮﺍﯾﯽ ﻭ ﺑﻮﯾﺎﯾﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺍﺳﺖ. ﺁﮐﻮﺍﻣﻦ ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺫﻫﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺩﺭﯾﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺧﯿﺮﺍً ﻣﺤﺪﻭﺩﻩٔ ﺍﯾﻦ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﻪ ﻗﺪﺭﯼ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺩﺭﯾﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﺍﻃﺎﻋﺖ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﻭﺍ ﺩﺍﺭﺩ.‏ این هم تصویر جدید.

AQUAMAN 2018

No votes yet.
Please wait...

پاسخ بدهید

You must be logged in to post a comment.