آخرین اپیزود Westworld

اولین تصاویر از آخرین اپیزود Westworld منتشر شد

بعد از انتشار تریلر فصل پایانی، اکنون شاهد انتشار اولین تصاویر از آخرین اپیزود Westworld توسط شبکه HBO هستیم که “The Bicameral Mind” ﻧﺎﻡ ﺩﺍﺭﺩ، ﺗﻮﺳﻂ Jonathan Nolan ﮐﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﯽ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺩﺳﺎﻣﺒﺮ (ﭼﻬﺎﺭﺩﻫﻢ ﺁﺫﺭ‏) ﺍﺯ ﺷﺒﮑﻪ HBO ﭘﺨﺶ ﺷﻮﺩ. داستان این اپیزود از این قرار است که: “فورد (با بازی Anthony Hopkins) از داستان جدیدش رونمایی می کند، دولورس (با بازی Evan Rachel Wood) به هویت خود پی می برد، ماوی (با بازی Thandie Newton) هم در تلاش است تا برنامه های خطرناکش را جلو ببرد.

ﺩﺭ ﺳﺮﯾﺎﻝ ﻭﺳﺖ ﻭﺭﻟﺪ ﺑﺎﺯﯾﮕﺮﺍﻥ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺁﻧﺘﻮﻧﯽ ﻫﺎﭘﮑﯿﻨﺰ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﺩﮐﺘﺮ ﺭﺍﺑﺮﺕ ﻓﻮﺭﺩ، ﺟﯿﻤﺰ ﻣﺎﺭﺳﺪﻥ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﺗﺪﯼ، ﺍﯾﻮﺍﻥ ﺭﯾﭽﻞ ﻭﻭﺩ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﺩﻭﻟﻮﺭﺱ ﺁﺑﺮﻧﺎﺗﯽ، ﺟﻔﺮﯼ ﺭﺍﯾﺖ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﺑﺮﻧﺎﺭﺩ، ﺗﻨﺪﯼ ﻧﯿﻮﺗﻮﻥ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﻣﺎﻭﯼ ﻣﯿﻼﯼ، ﻣﯿﺮﺍﻧﺪﺍ ﺍﺗﻮ، ﺭﻭﺩﺭﯾﮕﻮ ﺳﺎﻧﺘﻮﺭﻭ، ﺍﺩ ﻫﺮﯾﺲ، ﺷﻨﻮﻥ ﻭﻭﺩﻭﺍﺭﺩ، ﺍﯾﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻮﻟﺴﻮ ﺑﺮﺩﺍﻝ ﻭ ﺁﻧﺠﻼ ﺳﺎﺭﺍﻓﯿﺎﻥ ﻧﻘﺶ ﺁﻓﺮﯾﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺮﺍﯼ ﺳﺎﺧﺖ ﺍﯾﻦ ﺳﺮﯾﺎﻝ ﺍﺯ ﻭﺳﺖ ﻭﺭﻟﺪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﺘﺮﻭ ﮔﻠﺪﻭﯾﻦ ﻣﺎﯾﺮ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ Michael Crichton ﻧﻮﺷﺘﻪ، ﮐﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﯽ ﻭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۹۷۳ ﺍﮐﺮﺍﻥ ﺷﺪ. ﺍﯾﻦ ﺳﺮﯾﺎﻝ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎﯼ ﮐﯿﺘﻠﺮ ﻓﯿﻠﻤﺰ، ﺑﺪ ﺭﻭﺑﻮﺕ ﭘﺮﻭﺩﺍﮐﺸﻦ ﻭ ﺑﺮﺍﺩﺭﺍﻥ ﻭﺍﺭﻧﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ Warner Bros. Television ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﻧﺮﺍ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ. ﺍﺯ ﮐﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﺎﻥ، ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﮔﺎﻥ، ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ ﻭ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﺁﻥ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﻢ ﺑﻪ Jonathan Nolan, Lisa Joy, J.J. Abrams , Jerry Weintraub ﻭ Bryan Burk ﺍﺷﺎﺭﻩ کنیم. در نهایت طی هفته ی آینده شاهد پخش آخرین اپیزود Westworld خواهیم بود که یکی از بهترین و پرطرفداران سریال های امسال بود و توانست موفق و عالی عمل کنـد. منتظر انتشار اطلاعات بیشتر در مورد فصل دوم این سریال باشید.آخرین اپیزود Westworld

Westworld s1e10

Westworld season 1

Westworld

No votes yet.
Please wait...