پرومو اپیزود 13 سریال Van Helsing

عنوان اپیزود: “It Begins” (شروع می شود)

تاریخ پخش: نهم دسامبر مصادف با ۱۹ آذر

روزهای پخش: جمعه ها از Syfy

بازیگران: ﮐﻠﯽ ﺍﻭﺭﺗﻮﻥ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﻭﻧﺴﺎ ﻫﻠﺴﯿﻨﮓ، ﺟﺎﻧﺎﺗﺎﻥ ﺍﺳﮑﺎﺭﻑ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﺍﻟﮑﺲ ﻣﯿﻠﺮ، ﮐﺮﯾﺴﺘﻮﻓﺮ ﻫﯿﺮﺩﺍﻝ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﺳﻢ، ﺩﯾﻮﯾﺪ ﮐﺎﺑﯿﺖ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﺟﺎﻥ، ﻭﻧﺴﺎﻥ ﮔﯿﻞ، ﺭﻭﮐﯿﻪ ﺑﺮﻧﺎﺭﺩ، ﻫﯿﻼﺭﯼ ﺟﺎﺭﺩﯾﻦ ﻭ ﻻﺭﺍ ﻣﻨﻞ.


منبع

No votes yet.
Please wait...

پاسخ بدهید

You must be logged in to post a comment.