تصاویر اولین اپیزود فصل دوم The Magicians منتشر شد

همانطور که در پست های قبلی هم اشار کردیم، طی چند سال اخیر با همه گیر شدن دنیای زامبی ها و وارد شدن آنها به کتاب ها، فیلم ها و سریال ها، و هر چه پرطرفدار شدن آنها، تاکنون شاهد آثار مختلفی بودیم که زامبی ها در آن حضور پر رنگی دارند، حتی در بعضی از سریال ها مثل izombie شاهد این هستیم که کاراکتر اول سریال یک نیمه زامبی است! ولی در کنار دنیای زامبی ها و خون آشام ها که اتفاقا خیلی هم پرطرفدار هستند، جادوگرها هم جایگاه درخشانی در بین مخاطبان دارند و تاکنون در فیلم ها و سریال های مختلفی شاهد حضور آنها بودیم. در سینما، سری فیلم های هری پاتر و اسپین آف آن “جانوران شگفت انگیز”، و در کنار آن دکتر استرنج نمونه ی بارز و موفق ترکیب جادو و سینما هستند. در تلویزیون هم تاکنون سریال های مختلفی از دنیای جادوگری پخش شده که از آنها می توانیم به The Secret Circle و The Magicians اشاره کنیم. دو سریال که داستان و ماجراهای آن بر محور جادو می چرخد.

The Magicians، ﺳﺮﯾﺎﻟﯽ ﺩﺭﺍﻡ-ﻓﺎﻧﺘﺰﯼ ﺍﺯ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ Syfy ﮐﻪ ﭘﺨﺶ ﺭﺳﻤﯽ ﺁﻥ ﺍﺯ ۲۵ ﮊﺍﻧﻮﯾﻪ ۲۰۱۶ ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺪ ﻭ ﺗﺎ ﻣﺎﻩ ﺁﻭﺭﯾﻞ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ. ﺍﯾﻦ ﺳﺮﯾﺎﻝ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺭﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺎﻡ، ﻧﻮﺷﺘﻪ Lev Grossman ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺁﻥ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ “ﮐﻮﺋﯿﻨﺘﯿﻦ ﮐﻮﻟﺪﻭﺍﺗﺮ” (‏Jason Ralph‏) ، ﯾﮏ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯ باهوش ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ Brakebills ﺑﺮﺍﯼ ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼ ﻋﻠﻮﻡ ﺟﺎﺩﻭﯾﯽ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ می کند. ﺍﯾﻦ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺳﺮﯼ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻧﯿﻮﯾﻮﺭﮎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﮐﻮﺋﯿﻨﺘﯿﻦ ﻭ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﺶ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﺗﺨﯿﻠﯽ ﺳﺤﺮ ﻭ ﺟﺎﺩﻭ ﮐﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﮐﻮﺩﮐﯽ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ، ﻭﺍﻗﻌﯿﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺧﻄﺮﺍﺕ ﺁﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮند و به دنبال آن ماجراهای مختلف رخ می دهد، حال طبق آخرین اطلاعات منتشر شده ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺷﺎﻫﺪ ﺳﻔﺮ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ‏(ﮐﻮﺋﻨﺘﯿﻦ، ﺍﻟﯿﻮﺕ، ﺁﻟﯿﺲ ﻭ ﻣﺎﺭﮔﻮ‏) ﺍﺯ Brakebills ﺑﻪ Fillory ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﺑﻮﺩ، ﮐﻪ ﺩﺭ ﭘﯽ ﺁﻥ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻫﯿﺠﺎﻥ ﺍﻧﮕﯿﺰ ﻭ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎﯼ ﺧﻄﺮﻧﺎﮎ ﻭ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮﺍﻧﮕﯿﺰﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎﯼ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﯽ ﺳﺮﯾﺎﻝ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ.

بعد از انتشار تریلر رسمی شبکه Syfy امروز اولین تصاویر از فصل دوم این سریال را منتشر که اکنون می توانید آنها را ببینید. اگر بخاطر داشته باشید ﺩﺭ ﻣﺎﻩ ﻓﻮﺭﯾﻪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺷﺒﮑﻪ Syfy ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩ The Magicians ﺑﺮﺍﯼ ﻓﺼﻞ ﺩﻭﻡ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ۱۳ ﺍﭘﯿﺰﻭﺩ ﭘﺨﺶ ﺷﻮﺩ، ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺷﺮﻭﻉ ﭘﺨﺶ ﺍﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻫﻢ ۲۵ ﮊﺍﻧﻮﯾﻪ ۲۰۱۷ ﻣﺼﺎﺩﻑ ﺑﺎ ﺷﺸﻢ ﺑﻬﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.


The Magicians

The Magicians season 2

Magicians

ﺩﺭ ﺳﺮﯾﺎﻝ Magicians ﺑﺎﺯﯾﮕﺮﺍﻥ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺍﺯ Jade Tailor ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﮐﺪﯼ، Jason Ralph ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﮐﻮﺋﻨﺘﯿﻦ، Stella Maeve ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﺟﻮﻟﯿﺎ، Olivia Taylor Dudley ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﺁﻟﯿﺲ، Arjun Gupta ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﻭﯾﻠﯿﺎﻡ، Hale Appleman ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﺍﻟﯿﻮﺕ، Summer Bishil ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﻣﺎﺭﮔﻮ ﻭ Rick Worthy ﻧﻘﺶ ﺁﻓﺮﯾﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

The Magicians S2

The Magicians s02 E01

سریال The Magicians

فصل دوم The Magicians

فصل دوم The Magicians

The Magicians

The Magicians season 2 E01

The Magicians

فصل 2 The Magicians

The Magicians

فصل دوم Magicians

The Magicians

No votes yet.
Please wait...

پاسخ بدهید

You must be logged in to post a comment.