The Fate of the Furious

پوستر رسمی فیلم The Fate of the Furious منتشر شد – سرنوشت خشمگین است!

بعد از اینکه دو روز قبل کمپانی Universal Pictures تیزر تریلر فیلم Fast 8 را منتشر و از عنوان هشتمین قسمتِ فرانچایز سریع و خشن رونمایی کرد، اکنون نوبت به پوستر سرنوشت خشمگین این فرانچایز رسیده است. Universal چند ساعت قبل از پوستر رسمی The Fate of the Furious رونمایی کرد که اکنون می توانید آنرا در انتهای پست مشاهده کنید. در این پوستر دو کاراکتر اصلی فیلم، ﺩﻭﻣﻨﯿﮏ ﺗﻮﺭﺗﻮ و ﻟﻮﮎ ﻫﺒﺲ‏ حضور دارند.

ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ کم نظیر قسمت هفتم سریع و خشن که با عنوان Furious 7 معرفی و ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۲۰۱۵ ﺍﮐﺮﺍﻥ ﺷﺪ و ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺑﺎﮐﺲ آفیس ﺭﺍ ﺑﺎ ﻓﺮﻭﺵ ﯾﮏ ﻭ ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭﯼ ﺍﺵ ﻓﺘﺢ ﮐﻨﺪ و نام خود را ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﺸﻤﯿﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﭘﺮ ﻓﺮﻭﺵ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺛﺒﺖ کند، اکنون باید منتظر هشتمین قسمت از این سریال سینمایی بمانیم که قرار است در آن شاهد ماجرایی جدید و متفاوت باشیم. طبق اطلاعات منتشر شده، The Fate of the Furious خط داستانی متفاوتی نسبت به قسمت های قبلی دارد و تمرکز آن بر روی کاراکتر ﺩﻭﻣﻨﯿﮏ است که تحت ثاثیر زنی به نام Cipher (با بازی ﺷﺎﺭﻟﯿﺰ ﺗﺮﻭﻥ) به خانواده خودش پشت می کند و به سمت دنیای خلاف و جنایت می رود! علاوه بر این، در قسمت جدید شاهد همکاری ﺩﮐﺎﺭﺩ ﺷﺎﻭ (ﺟﯿﺴﻮﻥ ﺍﺳﺘﺎﺗﻬﺎﻡ) با ﻟﻮﮎ ﻫﺒﺲ (ﺩﻭﺍﯾﻦ ﺟﺎﻧﺴﻮﻥ) و تیم خواهیم بود که کمی عجیب به نظر می رسد!! اگر به پوستر دقت کنید کاملا متوجه قضیه می شوید.

داستان The Fate of the Furious از این قرار است که: “ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﺩﻭﻣﻨﯿﮏ ﻭ ﻟﺘﯽ ﺩﺭ ﻣﺎﻩ ﻋﺴﻞ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﯾﺎﻥ ﻭ ﻣﯿﺎ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﻨﺎﺭ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﺍﻧﺪ – ﺑﻘﯿﻪ ﯼ ﺗﯿﻢ ﻫﻢ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﺍﻧﺪ – ﺍﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﻣﺎﺟﺮﺍﺟﻮ ﻇﺎﻫﺮﺍ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻋﺎﺩﯼ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺯﮔﺸﺘﻪ ﺍﻧﺪ. ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﺯﻥ ﺳﺤﺮﺁﻣﯿﺰ به نام Cipher ‏(ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺍﺳﮑﺎﺭ Charlize Theron‏) ﺩﻭﻣﻨﯿﮏ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻗﺘﻞ ﻭ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺳﻮﻕ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﺍﻭ ﺭﺍﻩ ﮔﺮﯾﺰﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻓﺸﺎﯼ ﺭﺍﺯﺵ ﻭ ﺭﻫﺎﯾﯽ ﭘﯿﺪﺍ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و به خانواده اش پشت می کند. ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ ﺑﺎ ﭼﯿﺰﯼ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ. ﺍﺯ ﺳﻮﺍﺣﻞ ﮐﻮﺑﺎ ﻭ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺷﻬﺮ ﻧﯿﻮﯾﻮﺭﮎ ﺗﺎ ﺩﺷﺘﻬﺎﯼ ﯾﺦ ﺯﺩﻩ ﺩﺭﯾﺎﯼ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺑﺎﺭﻧﺘﺰ، ﺗﯿﻢ ﻧﺎﺑﻐﻪ ﯼ ﺩﻭﻣﯿﻨﯿﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮﺩﻥ ﯾﮏ ﺁﻧﺎﺭﺷﯿﺴﺖ ﺗﻼﺵ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﻠﻮﯼ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻫﺮﺝ ﻭ ﻣﺮﺝ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﻭ ﻣﺮﺩﯼ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ برگردانند.

همانطور که اشاره شد، در The Fate of the Furious قرار است دومنیک با بازی وین دیزل را به عنوان شخصیت منفی و ضد خانواده ببینیم، اتفاقی که در سری فیلم های سریع و خشن تاکنون دیده نشده است. از ﺑﺎﺯﯾﮕﺮﺍﻥ این فیلم ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﻭﯾﻦ ﺩﯾﺰﻝ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﺩﻭﻣﻨﯿﮏ، ﺩﻭﺍﯾﻦ ﺟﺎﻧﺴﻮﻥ ﺩﺭﻧﻘﺶ هابس، ﻣﯿﺸﻞ ﺭﻭﺩﺭﯾﮕﺰ ﺩﺭﻧﻘﺶ ﻟﺘﯽ، ﺗﺮﺳﯽ ﮔﯿﺒﺴﻮﻥ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﺭﻭﻣﺎﻥ، ﺍﻭﺍ ﻣﻨﺪﺱ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﻧﯿﮑﺎ، ﮐﺮﺕ ﺭﺍﺳﻞ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﻓﺮﺍﻧﮏ، ﺟﯿﺴﻮﻥ ﺍﺳﺘﺎﺗﻬﺎﻡ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﺷﺎﺅ، ﺟﻮﺭﺩﺍﻧﺎ ﺑﺮﻭﺳﺘﺮ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﻣﯿﺎ، ﺷﺎﺭﻟﯿﺰ ﺗﺮﻭﻥ ‏(ﻓﯿﻠﻢ ﻣﮑﺲ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ) ﺩﺭ ﻧﻘﺶ Cipher، ﺍﺳﮑﺎﺕ ﺍﯾﺴﺘﻮﻭﺩ ﻭ ﻟﻮﮐﺎﺱ ﺑﻠﮏ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﻨﯿﻢ.

پیشنهاد: معرفی فیلم سینمایی Split

ﺍﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ توسط ﺍﻑ. ﮔﺮﯼ ﮔﺮﯼ کارگردانی شده و ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ۱۴ ﺁﻭﺭﯾﻞ ۲۰۱۷‏(۲۵ ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ ۹۶‏) ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ Universal ﺩﺭ ﺍﯾﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺍﮐﺮﺍﻥ ﺷﻮﺩ، ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ The Fate of the Furious ﻧﻬﻤﯿﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺩﺭ ۱۹ ﺁﻭﺭﯾﻞ ۲۰۱۹ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ‏(۳۰ ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ۹۸‏)، ﻗﺴﻤﺖ ﺩﻫﻢ ﻫﻢ ﺩﻭﻡ ﺁﻭﺭﯾﻞ ۲۰۲۱ ‏(۱۳ ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ۱۴۰۰‏) ﺭﻭﯼ ﭘﺮﺩﻩ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ. منتظر انتشار اطلاعات بیشتر باشید….

The Fate of the Furiousبعد از اینکه دو روز قبل کمپانی Universal Pictures

No votes yet.
Please wait...