ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎﯼ ۲۰۱۶ ‏[ﺑﺨﺶ دوم]

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎﯼ ۲۰۱۶ ‏[ﺑﺨﺶ دوم]

بهترین پوستر ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎﯼ ۲۰۱۶

 

اگر ﺍﻫﻞ ﺩﯾﺪﻥ ﻓﯿﻠﻢ ﻭ ﺳﺮﯾﺎﻝ ﺑﺎﺷﯿﺪ، ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﯼ ﻫﻮﯾﺖ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻓﯿﻠﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻧﺶ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﭘﯿﺶ ﺁﻣﺪﻩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺩﯾﺪﻥ ﯾﮏ ﭘﻮﺳﺘﺮ، ﻓﯿـﻠﻢ ﯾﺎ ﺳﺮﯾﺎﻝ آن ﺭﺍ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺨﺎطبش ﺷﻮﯾﺪ. ﺍﻏﻠﺐ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﺑﯽ ﻭ ﺟﺬﺏ ﻣﺨﺎﻃﺐ، ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺩﺭ ﺳﯿﻨﻤﺎ، ﺍﺯ ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎ ﻭ ﺗﺼﺎﻭﯾﺮ ﻫﻨﺮﯼ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﯼ ﺑﺎﺭﺯ ﺁﻥ ﻫﻢ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﺎﺭﻭﻝ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺷﺮﻭﻉ ﺍﮐﺮﺍﻥ فیلم هایش ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﭘﺨﺶ ﺗﺼﺎﻭﯾﺮ ﻭ ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎﯼ ﺁﻥ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن بیشتری را با خودش همراه ﮐﻨـﺪ، ﺣﺎﻝ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﭘﺴﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎﯼ ۲۰۱۶ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ، ﭘﺲ ﺗﺎ ﺍﻧﺘـﻬﺎ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ، تا ﺳﺮﯼ ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎ ﺑﺰﻧﯿـﻢ. [بخش اول]

فیلم Split

وقتی که سه دختر نوجوان توسط یک مرد عجیب و غریب ربوده می شوند، شروع به ملاقات با تمام ۲۴ شخصیت او می کنند! اما آنها می توانند برای فرار خود از این مشکل مرد استفاده کنند؟ برای رسیدن به جواب این سوال باید تا ژانویه ۲۰۱۷ و آغاز اکران فیلم صبر کنید، اما قبل از آن می توانید نگاهی به پوستر این فیلم داشته باشید، چرا که پوستر آن در میان دیگر ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎﯼ ۲۰۱۶ بهترین محسوب می شود. در این فیلم ترسناک و مهیج بازیگران مختلفی از جمله Kim Director (سریال گاتهام)، Haley Lu Richardson و Anya Taylor-Joy نقش آفرینی می کنند. M. Night Shyamalan هم کارگردان و نویسنده ی Split است.

Split 2017

فیلم The Love Witch

داستان این فیلم کمدی ترسناک درباره یک جادوگر زن است که با استفاده از جادو مردان را عاشق خود می کند. در The Love Witch بازیگران مختلفی از جمله ﺳﺎﻣﺎﻧﺘﺎ ﺭﺍﺑﯿﻨﺴﻮﻥ، ﺟﻔﺮﯼ ﻭﯾﻨﺴﻨﺖ ﭘﺮﯾﺲ (izombie)، ﻻﺭﺍ ﻭﺍﺩﻝ و ﺟﻨﯿﻔﺮ ﺍﯾﻨﮕﺮﺍﻡ نقش آفرینی می کنند. ﺍِﻧﺎ ﺑﯿﻠﺮ هم کارگردان و نویسنده این فیلم است.

The Love Witch

فیلم Green Room

اتاق ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ ﺗﺮﺳﻨﺎﮎ ﻣﻬﯿﺞ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺮﻣﯽ ﺳﺎﺋﻮﻟﻨﯿﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻭ ﮐﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﯽ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﺯﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ می توانین ﺑﻪ ﺁﻧﺘﻮﻥ ﯾﻠﭽﯿﻦ، ﺍﯾﻤﻮﺟﻦ ﭘﻮﺗﺲ ﻭ ﭘﺎﺗﺮﯾﮏ ﺍﺳﺘﻮﺍﺭﺕ ﺍﺷﺎﺭﻩ کنیـم. ﻓﯿﻠﻤﺒﺮﺩﺍﺭﯼ ﺩﺭ ﻓﯿﻠﻢ ﺩﺭ ﺍﮐﺘﺒﺮ ۲۰۱۴ ﺩﺭ ﭘﻮﺭﺗﻠﻨﺪ، ﺍﻭﺭﮔﻦ ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺪ ﻭ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺁﻥ ﺁﻭﺭﯾﻞ ۲۰۱۶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﯾﺰﯼ آغاز شد و بیشتر از ۳ میلیون دلار فروخـت.

Green Room

فیلم Jackie

ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ Jackie ﯾﮏ ﭘﺮﺗﺮﻩ ﺳﻮﺯﺍﻧﻨﺪﻩ ﻭ ﺻﻤﯿﻤﯽ ﺍﺯ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻭ ﻏﻢ ﺍﻧﮕﯿﺰﺗﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﺎﺕ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﺑﺎﻧﻮﯼ ﺍﻭﻝ ﺍﯾﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ، ﻭ ﺳﭙﺲ ﮊﺍﮐﻠﯿﻦ ﮐﻨﺪﯼ ﺍﻭﻧﺎﺳﯿﺲ ‏(ﻧﺎﺗﺎﻟﯽ ﭘﻮﺭﺗﻤﻦ‏) ﺩﯾﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻓﯿﻠﻢ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﮊﺍﮐﻠﯿﻦ ﮐﻨﺪﯼ ﺍﻭﻧﺎﺳﯿﺲ ﻭ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺎﻧﻮﯼ ﺍﻭﻝ ﺍﯾﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺩﺭ ﮐﺎﺥ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﺩ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎﺟﺮﺍﯼ ﺗﺮﻭﺭ ﻫﻤﺴﺮﺵ ﺟﺎﻥ ﺍﻑ. ﮐﻨﺪﯼ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﻮﺍﻣﺒﺮ ﺳﺎﻝ ۱۹۶۳، ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺩﺍﻻﺱ ﺗﮕﺰﺍﺱ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺍﺯ ﺑﺎﺯﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺩﺭﺍﻡ-ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﯼ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺍﺳﮑـﺎﺭ Natalie Portman ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﮊﺍﮐﻠﯿﻦ، John Hurt ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﯾﮏ ﮐﺸﯿﺶ، Peter Sarsgaard ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﺭﺍﺑﺮﺕ ‏(ﺑﺎﺑﯽ‏) ﮐﻨﺪﯼ، Billy Crudup ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﯾﮏ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎﺭ، Greta Gerwig ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﻧﺎﻧﺴﯽ اشاره کنیم. تریلر این فیلم را می توانید از لیـنک تماشا کنیـد.

Jackie 2016

فیلم Live By Night

ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻓﯿﻠﻢ Live By Night ﺩﺭ ﻗﺮﻥ ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺭﻭﺍﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ، ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ‘ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻨﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﻟﮑﻠﯽ’ ﻫﻨﻮﺯ ﺟﻠﻮﯼ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎﯼ ﺯﯾﺮﺯﻣﯿﻨﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﺸﺮﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﮑﯽ ﺭﺍ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ . ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮ ﻣﺮﺩ ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﻭ ﺟﺴﻮﺭﯼ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﻮﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩ ﭘﻮﻝ ﻭ ﻗﺪﺭﺕ، ﺣﺎﻝ ﺟﻮ ﮐﻮﻟﯿﻦ، ﭘﺴﺮ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﭘﻠﯿﺲ ﺑﻮﺳﺘﻮﻥ، ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻫﻤﯿﻦ ﺁﺩﻡ ﻫﺎﯼ ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﻭ ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻭﺍﺭﺩ ﺟﺎﺩﻩ ﺍﯼ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮔﺎﮔﻨﺴﺘﺮ ﺧﻄﺮﻧﺎﮎ ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ. ﺍﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺩﺭ ۲۵ ﺩﺳﺎﻣﺒﺮ ‏(ﭘﻨﺠﻢ ﺩﯼ‏) ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺍﮐﺮﺍﻥ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺁﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ۱۳ ﮊﺍﻧﻮﯾﻪ ۲۰۱۷ ‏(۲۴ ﺩﯼ‏) ﺁﻏﺎﺯ ﺷﻮﺩ.

live by night

فیلم De Palma

De Palma مستندی درباره زندگی ﺑﺮﺍﯾﺎﻥ ﺩﯼ ﭘﺎﻟﻤﺎ متولد ﺯﺍﺩﻩ ۱۱ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ۱۹۴۰‏، ﮐﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻥ، ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ ﻭ ﺗﻬﯿﻪﮐﻨﻨﺪﻩٔ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ است که ﻋﻤﺪﻩ ﺷﻬﺮﺕ او ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﯽ ﭘﻨﺞ ﻓﯿﻠﻢ ﻣﻄﺮﺡ ﻭ ﭘﺮﻓﺮﻭﺵ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﻡﻫﺎﯼ ﮐﺮﯼ، ﺭﺍﻩ ﮐﺎﺭﻟﯿﺘﻮ، ﺻﻮﺭﺕ ﺯﺧﻤﯽ، ﺗﺴﺨﯿﺮﻧﺎﭘﺬﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﺄﻣﻮﺭﯾﺖ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. این مستند به کارگردانی Noah Baumbach و Jake Paltrow در ۲۳ سپتامبر منتشر شد.

De Palma

بخش سوم ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎﯼ ۲۰۱۶ بزودی

Rating: 5.0. From 1 vote.
Please wait...