تیزر جدید و رمزآلود فصل چهارم Sherlock – این دیگر یک بازی نیست

در حالی که کمتر از یک ماه به آغاز پخش فصل چهارم شرلوک مانده، بعد از تایید تاریخ شروع پخش و بعد از آن انتشار تصاویر جدید فصل چهارم که در آنها خانواده واتسون، برادر شرلوک و شخصیت منفی این فصل را دیدیم، چند ساعت قبل یک تیزر ۱۵ ثانیه ای از فصل چهارم این سریال در حساب رسمی توییتر شرلوک منتشر شد که در آن می توانید دو کاراکتر اصلی سریال، شرلوک و دکتر ﺟﺎﻥ ﻭﺍﺗﺴﻮﻥ را ببینید که روبروی هم نشسته اند، در پایان ویدیو هم شعار این فصل بر روی صفحه ظاهر می شود؛ ﺍﯾﻦ ﺩﯾﮕﺮ ﯾﮏ ﺑﺎﺯﯼ ﻧﯿﺴﺖ…!! پیشنهاد می کنم این تیزر را از پریلر انتهای پست تماشا کنید.

اگر بخاطر داشته باشید ﺩﺭ ﻓﺼﻞ ﺳﻮﻡ شرلوک ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺎﺭﺍﮐﺘﺮ ﻣﺮﯼ ﻣﻮﺭﺳﺘﺎﻥ ‏(ﺁﻣﺎﻧﺪﺍ ﺍﺑﯿﻨﮕﺘﻮﻥ‏) ﺑﻮﺩﯾﻢ ﮐﻪ بر اساس آخرین اطلاعات ﺩﺭ ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺑﻪ ﮐﻨﺎﺭ ﺷﺮﻟﻮﮎ ﻭ ﺟﺎﻥ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ و در سریال حضور خواهد داشت. در ضمن ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺗﺼﺎﻭﯾﺮ ﺍﺯ ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎﺭﻡ شرلوک که چندی پیش منتشر شدند، ﻧﻮﯾﺪ ﯾﮏ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺭﺍ به ما دادند: ﺷﺮﻟﻮﮎ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﯽ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻭ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻭ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺑﻪ ﺟﺎﻥ ﻭﺍﺗﺴﻮﻥ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﺩ! چرا که جان و مری ازدواج کرده اند و اکنون در کنار هم هستند، در کنار این، در فصل جدید شاهد بچه دار شدن جان و مری خواهیم بود که احتمال می رود یکی از بخش های مهم داستان این فصل باشند. ظاهرا کاراکتر منفی این فصل Culveton Smith ‏(ﺑﺎ ﺑﺎﺯﯼ ﺗﻮﺑﯽ ﺟﻮﻧﺰ) ﻧﺎﻡ ﺩﺍﺭﺩ، ﮐﻪ ﺩﺭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺷﺮﻟﻮﮎ ﻫﻠﻤﺰ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ “The Adventure Of The Dying Detective” ﻣﻼﻗﺎﺗﺶ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯾﻢ. برادر شرلوک هم در این فصل حضور خواهد داشت.

با توجه به شعار فصل، و صحبت های چندی پیشِ ﺍﺳﺘﯿﻮﻥ ﻣﻮﻓﺎﺕ (نویسنده و خالق سریال) که خبر از تغییراتی اساسی در شخصیت های داستان می دهد، و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دیگر ﺗﻮﺻﯿﻒ های ‏او ﺍﺯ Culverton ﮐﺎﺭﺍﮐﺘﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﻓﺼﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ‘ﺗﺎﺭﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺒﻪ ﮐﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ ﺩﯾﺪﻩ ﺍﯾﻢ’ ﻭ ‘ﺷﯿﻄﺎﻥ ﺧﺎﻟﺺ’ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮﺩﻩ، می توانیم در انتظار یک فصل تاریک و معمایی را باشیم، البته با داستان و روایتی جذاب تر از همیشه.

ﺩﺭ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺍﻭﻝ ﮊﺍﻧﻮﯾﻪ ﻣﺼﺎﺩﻑ ﺑﺎ ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۲ ﺩﯼ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻭﺍﺭﺩ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﭘﺮ ﺭﻣﺰ ﻭ ﺭﺍﺯ ﺷﺮﻟﻮﮎ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﺷﺪ ﻭ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﮐﺎﺭﺍﮐﺘﺮﻫﺎﯼ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﯽ ﺍﯾﻦ ﺳﺮﯾﺎﻝ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻭ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﯾﮏ ﻣﺎﺟﺮﺍﺟﻮﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ. ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺍﭘﯿﺰﻭﺩ ﺍﺯ ﻓﺼﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ ‘The Six Thatchers’ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺭﻭﺯِ ﺳﺎﻝ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯿﻼﺩﯼ ﺍﺯ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎﯼ BBC ﻭ PBS ﭘﺨﺶ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺷﺎﻫﺪ ﺣﻀﻮﺭ ﮐﺎﺭﺍﮐﺘﺮﻫﺎﯼ ﺟﺪﯾﺪ، ﻭ ﺷﺮﻟﻮﮐﯽ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻭ ﺑﺎﻫﻮﺵ ﺗﺮ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﺑﻮﺩ! ﺑﯽ ﺻﺒﺮﺍﻧﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺷﺮﻭﻉ ﭘﺨﺶ ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎﺭﻡ شرلوک ﻫﺴﺘﯿﻢ…..


Rating: 5.0. From 1 vote.
Please wait...

پاسخ بدهید

You must be logged in to post a comment.