فصل چهارم سریال Sherlock

تصاویر جدید از فصل چهارم Sherlock – کاراکترهای فصل جدید را ببینید

اگر بخاطر داشته باشید حدود دو ماه قبل اولین تصاویر از کاراکترهای فصل چهارم سریال Sherlock منتشر شد و به واسطه آن با شخصیت منفی این فصل، Culveton Smith آشنا شدیم و همچنین فهمیدیم که مری و جان قرار است بچه دار شوند – که احتمال می رود بخشی از خط اصلی داستان فصل جدید باشد – بعد از آن هم شاهد انتشار تریلر رسمی این فصل بودیم، که خبر از داستانی مهیج و البته تاریک می داد! حال بتازگی تصاویری زیبا و دیدنی از کاراکترهای فصل جدید منتشر شده که می توانید آنها را در انتهای پست تماشا کنید.

همانطور که پیش از این هم اشاره کردیم، ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﯼ Cumberbatch ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺳﺎﺧﺖ ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﺳﺮﯾﺎﻝ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ، ﺍﻣﺎ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺒﮑﻪ BBC One ﻭ ﯾﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﻄﻮﺭ ﺭﺳﻤﯽ ﺍﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺭﺍ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ، ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺍﭘﯿﺰﻭﺩ ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎﺭﻡ “The Final Problem” (مشکل نهایی) ﻧﺎﻡ ﺩﺍﺭﺩ، ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﻢ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻤﯽ ﻭﺟﻮﺩ نداشته ﺑﺎﺷﺪ، ﺍﻣﺎ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ. ﺩﺭ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﻭﻝ ﮊﺍﻧﻮﯾﻪ ﻣﺼﺎﺩﻑ ﺑﺎ ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۲ ﺩﯼ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻭﺍﺭﺩ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﭘﺮ ﺭﻣﺰ ﻭ ﺭﺍﺯ ﺷﺮﻟﻮﮎ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﺷﺪ ﻭ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﮐﺎﺭﺍﮐﺘﺮﻫﺎﯼ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﯽ ﺍﯾﻦ ﺳﺮﯾﺎﻝ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻭ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﯾﮏ ﻣﺎﺟﺮﺍﺟﻮﯾﯽ ﺗﺎﺭﯾﮏ ﻭ ﺧﻄﺮﻧﺎﮎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ . ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺍﭘﯿﺰﻭﺩ ﺍﺯ فصل چهارم سریال Sherlock ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ “The Six Thatchers” ﺩﺭ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺭﻭﺯِ ﺳﺎﻝ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯿﻼﺩﯼ ﺍﺯ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎﯼ BBC One ﺩﺭ ﺍﻧﮕﻠﯿﺲ ﻭ PBS ﺩﺭ ﺍﯾﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﭘﺨﺶ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

از بازیگران این سریال می توانیم به ﺑﻨﺪﯾﮑﺖ ﮐﺎﻣﺒﺮﺑﭻ در نقش شرلوک، ﻣﺎﺭﺗﯿﻦ ﻓﺮﯾﻤﻦ در نقش جان، ﺁﻣﺎﻧﺪﺍ ﺍﺑﯿﻨﮕﺘﻮﻥ در نقش ماری، ﻟﻮﺋﯿﺰ ﺑﺮﯾﻠﯽ در نقش مولی، ﻟﯿﻨﺰﯼ ﺩﺍﻧﮑﻦ، ﻣﺎﺭﮎ ﮔﯿﺘﯿﺲ، ﺭﻭﭘﺮﺕ ﮔﺮﺍﻭﺱ، ﺗﻮﺑﯽ ﺟﻮﻧﺰ و ﺁﻧﺎ ﺍﺳﺘﺎﺑﺰ اشاره کنیم. تمام این بازیگران را می توانید در تصاویر زیر ببینید:


Sherlock Season 4 Sherlock Season four
Sherlock S04 Sherlock
سریال Sherlock شرلوک
فصل چهارم Sherlock Sherlock Season four
Sherlock فصل چهار Sherlock Season four
فصل چهار شرلوک سریال شرلوک
فصل چهارم سریال Sherlock Sherlock Season four
Rating: 1.0. From 1 vote.
Please wait...

پاسخ بدهید

You must be logged in to post a comment.