روگ وان 600 میلیون دلار فروخت

فروش جهانی Rogue One: A Star Wars Story از 600 میلیون دلار عبور کرد

بعد از موفقیت و صدر نشینی Rogue one در دومین تعطیلاتش، همچنان موفقیت این فیلم در سینماهای ایالات متحده و دیگر نقاط جهان ادامه دارد و ظاهرا متوقف شدنی نیست! ﺩﺭ ﺗﻌﻄﯿﻼﺕ ﺁﺧﺮﻫﻔﺘﻪ، Rogue One ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ۶۴٫۳ میلیون دلار ﺩﯾﮕﺮ ﺩﺭ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻔﺮﻭﺷﺪ، ﮐﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﺁنرا ﺩﺭ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ۲۸۶٫۴ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺩﻻﺭ رساند، ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﮐﺴﺐ ۲۳۷٫۴ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺩﻻﺭ ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ، ﻓﺮﻭﺵ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺁﻥ ﺑﻪ رقم قابل توجه ۵۲۳٫۸ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺩﻻﺭ ﺭﺳﯿﺪ! با اضافه شدن فروش روز دوشنبه و سه شنبه، فروش بین المللی آن از مرز ۶۰۰ میلیون عبور کرد. انگار دیگر رقبا نمی توانند شورش را بخوابانند!!

فیلم Rogue One: A Star Wars Story طی روز سه شنبه در آمریکا ۲۲٫۵ میلیون دلار کسب کرد، که در کنار فروش ۱۹٫۷ میلیونی در خارج از آمریکا، روزی ۴۲٫۲ میلیونی را برای خودش در باکس آفیس رقم زد. این بدین معنی است که فروش کلی فیلم در ایالات متحده اکنون به ۲۷۵٫۳ میلیون و مجموع فروش جهانی آن به ۶۱۵ میلیون دلار رسیده است.

تنها پس از ۱۲ روز اکران، فروش داخلی Rogue One از دو فیلم Suicide Squad (ف: ۳۲۵٫۱ میلیون) و Batman vs Superman (ف: ۳۳۰٫۴ میلیون) عبور کرد و در جایگاه هفتم پرفروش ترین فیلمهای آمریکای شمالی قرار گرفت. ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﻓﺮﻭﺵ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻓﯿﻠﻢ Rogue One ﺭﺍ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ Rogue one تاکنون ﺩﺭ ﻫﺮ ﮐﺸﻮﺭ ﭼﻘﺪﺭ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ:

ﺍﻧﮕﻠﯿﺲ: ۴۸٫۹ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ
ﺁﻟﻤﺎﻥ: ۲۶٫۲ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ
ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ: ۲۳٫۶ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ
ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﯿﺎ : ۲۱٫۶ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ
ﮊﺍﭘﻦ: ۱۸٫۰ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ
ﺑﺮﺯﯾﻞ: ۱۰٫۲ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ
ﺍﺳﭙﺎﻧﯿﺎ: ۹٫۸ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ
ﻣﮑﺰﯾﮏ: ۹٫۰ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ
ﺭﻭﺳﯿﻪ: ۸٫۷ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ
ﺍﯾﺘﺎﻟﯿﺎ: ۷٫۵ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ
ﺳﻮﺩﺍﻥ: ۶٫۲ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ
ﻟﻬﺴﺘﺎﻥ: ۵٫۰ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ
هنگ کنگ: ۴٫۵ میلیون
دانمارک: ۴٫۳ میلیون
ﺩﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ: ۷۱٫۷ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ
فروش کل: ۲۷۵٫۳ میلیون

ﻓﯿﻠﻢ Rogue One ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮﺙ ﺍﺩﻭﺍﺭﺩﺯ ﮐﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﯽ ﺷﺪﻩ ﻭ ﮐﺮﯾﺲ ﻭﺍﯾﺘﺰ، ﺗﻮﻧﯽ ﮔﯿﻠﺮﻭﯼ ‏(ﻓﯿﻠﻤﻨﺎﻣﻪ)، ﺟﺎﻥ ﻧﻮﻝ ‏(ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ‏) ﻭ ﮔﺮﯼ ﻭﯾﺘﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎﻥ ﺁﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺍﺯ ﺑﺎﺯﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﻓﻠﯿﺴﯿﺘﯽ ﺟﻮﻧﺰ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﺟﯿﻦ ﺍﺭﺳﻮ، ﺩﯾﻪ ﮔﻮ ﻟﻮﻧﺎ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻥ ﺷﻮﺭﺷﯽ، ﺭﯾﺰ ﺍﺣﻤﺪ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﺑﻮﺩﯼ ﺭﻭﮎ، ﺑﻦ ﻣﻨﺪﻟﺴﻮﻥ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﺁﺩﻣﯿﺮﺍﻝ ﺍﻣﭙﺮﺍﺗﻮﺭﯼ، ﺩﯾﻪﮔﻮ ﻟﻮﻧﺎ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻥ ﺁﻧﺪُﺭ، ﺑﻦ ﻣﻨﺪﻟﺴﻮﻥ، ﺩﺍﻧﯽ ﯾﻦ، ﺟﺎﯾﻨﮓ ﻭﻥ، ﻓﺎﺭﺳﺖ ﻭﯾﺘﺎﮐﺮ، ﻣﺪﺱ ﻣﯿﮑﻠﺴﻦ، ﺁﻟﻦ ﺗﻮﺩﯾﮏ ﻭ ﺟﺎﻧﺎﺗﺎﻥ ﺁﺭﯾﺲ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﻨﯿﻢ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺁﻏﺎﺯ ﻃﻼﯾﯽ، ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﻢ ﻓﺮﻭﺷﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﻭ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺁﻣﯿﺰ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ. ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﮐﺎﻣﻞ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻓﯿﻠﻢ Rogue One ﺭﺍ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ لینــک ﺑﺨﻮﺍﻧﯿﺪ. ﺑﺎ ﺑﺮﻭﺯﺭﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎﮐﺲ ﺁﻓﯿﺲ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺟﺪﯾﺪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺗﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﺩﺍﺩ.

No votes yet.
Please wait...

پاسخ بدهید

You must be logged in to post a comment.