انیمیشن Sing

گزارش باکس آفیس: فروش Rogue One به 550 میلیون دلار رسید، Sing دوم شد

ادامه پیشتازی Rogue one و شروع خوبِ Sing

باکس آفیس بلاخره و با یک روز تاخیر بروز و به دنبال آن گزارش فروش فیلم ها در آخرهفته معلوم شد؛ طبق بروزرسانی جدید، فیلم Walt Disney Studios و لوکاس فیلم، Rogue One: A Star War Story به پیشتازی خودش ادامه داده و فروش جهانی آن به رقم شگفت انگیز ۵۰۰ میلیون دلار رسیده است، این در حالی است که این فروش فقط مربوط به ۱۰ روز اکران است! در تعطیلات آخرهفته، Rogue One توانست ۶۴٫۳ میلیون دلار دیگر در آمریکا بفروشد، که فروش داخلی آن در نهایت به ۲۸۶٫۴ میلیون دلار رسید، در کنار کسب ۲۳۷٫۴ میلیون دلار در خارج از آمریکا، فروش جهانی آن به ۵۲۳٫۸ میلیون دلار رسید! [حال این فروش تا روز یکشنبه است، روگ وان طی روز دوشنبه ۳۱ میلیون دلار دیگر فروخت که فروش داخلی آنرا به ۳۱۸ میلیون، و فروش بین المللی آنرا در مجموع به ۵۵۵٫۴ میلیون دلار رساند]

پیشتازی Rogue One فقط به ایالات متحده ختم نمی شود، این فیلم در صدر پرفروش ترین فیلم های آخرهفته انگلیس، فرانسه، آلمان، اتریش، سنگاپور، هند، استرالیا و …. هم قرار گرفته است. این فیلم توسط ﮔﺮﺙ ﺍﺩﻭﺍﺭﺩﺯ کارگردانی شده و ﻓﻠﯿﺴﯿﺘﯽ ﺟﻮﻧﺰ، ﺩﯾﻪ ﮔﻮ ﻟﻮﻧﺎ، ﺭﯾﺰ ﺍﺣﻤﺪ، ﺑﻦ ﻣﻨﺪﻟﺴﻮﻥ، ﺩﯾﻪﮔﻮ ﻟﻮﻧﺎ و ﺑﻦ ﻣﻨﺪﻟﺴﻮﻥ تعدادی از ستارگان آن هستند.

انیمیشن Sing چهارشنبه هفته گذشته کار خودش را آغاز کرد و اکنون بعد از ۶ روز اکران فروش داخلی آن به رقم ۵۶ میلیون دلار نزدیک شده است، فروش کلی آن هم تا اکنون به ۹۴ میلیون دلار رسیده است. Sing در تعطیلات آخرهفته ۳۵٫۲ میلیون فروخت و در جایگاه دوم چارت آخرهفته باکس آفیس قرار گرفت.

جایگاه سوم به فیلم Passengers، یکی از قابل انتظارترین فیلم های ۲۰۱۶ تعلق دارد که کار خودش را با ۱۴٫۸ میلیون دلار شروع کرد. طبق آخرین بروزرسانی باکس آفیس، فروش داخلی این فیلم تا روز دوشنبه ۳۰,۴ میلیون دلار بوده است، فروش جهانی آن هم هنوز آغاز نشده است. ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ Passengers توسط ﻣﻮﺭﺗﻦ ﺗﯿﻠﺪﺍﻡ کارگردانی شده ﻭ ﺟﺎﻥ ﺍﺳﭙﺎﯾﺘﺲ نویسنده آن است، از ستارگان این فیلم علمی-تخیلی می توانیم به ﺟﻨﯿﻔﺮ ﻻﺭﻧﺲ، ﮐﺮﯾﺲ پرات، ﻣﺎﯾﮑﻞ ﺷﯿﻦ، ﻻﺭﻧﺲ ﻓﯿﺸﺒﺮﻥ، ﺟﯿﻤﯽ ﺳﻮﺭِﮐﻠﯽ، ﮐﯿﻤﺒﺮﻟﯽ ﺑﺎﺗﯿﺴﺘﺎ، ﺷﻠﺒﯽ ﺗﯿﻠﻮﺭ ﻣﻮﻟﯿﻨﺰ، ﻣﺎﺭﯼ ﺑﺮﮎ، ﮐﺮﯾﺴﺘﻦ ﺑﺮﺍﮎ ﻭ ﻭﯾﻨﺲ ﻓﺎﺳﺘﺮ اشاره کنیم.

جایگاه چهارم به دیگر تازه واردِ باکس آفیس، Why Him? محصول کمپانی Fox تعلق دارد که در اولین تعطیلاتش ۱۱ میلیون فروخت. فروش داخلی این فیلم که با بودجه ۳۸ میلیون دلاری ساخته شده تا روز دوشنبه ۱۶,۷ میلیون دلار، و فروش بین المللی آن ۱۸٫۹ میلیون بوده است. ‘ﭼﺮﺍ ﺍﻭ؟’ ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ ﮐﻤﺪﯼ ﺭﻣﺎﻧﺘﯿﮏ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﯽ ﻭ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﯽ ﺟﺎﻥ ﻫﺎﻣﺒﻮﺭﮒ ﺍﺳﺖ، از ستاره های ﺍﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ می توانین ﺑﻪ ﺟﯿﻤﺰ ﻓﺮﺍﻧﮑﻮ، ﺑﺮﺍﯾﺎﻥ ﮐﺮﺍﻧﺴﺘﻮﻥ، ﺯﻭﺋﯽ ﺩﻭﯾﭻ ﻭ ﻣﮕﺎﻥ ﻣﻮﻻﻟﯽ ﺍﺷﺎﺭﻩ کنیم.

جایگاه پنجم هم به یک تازه وارد تعلق دارد که مدت زمان زیادی را در انتظار شروع اکران آن بوده ایم؛ Assassin’s Creed. این فیلم افتتاحیه ۱۰٫۲ میلیون دلاری را برای خودش رقم زد که چندان رضایت بخش نیست و از آن انتظار بیشتری می رفت. این فیلم که با بودجه ۱۲۵ میلیون دلاری ساخته شده است، تا روز دوشنبه در ایالات متحده ۲۲,۴ میلیون فروخت و فروش بین المللی آن به ۳۶,۶ میلیون رسید. ﺩﺭ ﻓﯿﻠﻢ ﺍﮐﺸﻦ ﻓﺎﻧﺘﺰﯼ Assassin’s Creed ﺳﺘﺎﺭﮔﺎﻧﯽ ﭼﻮﻥ ﻣﺎﺭﯾﻮﻥ ﮐﻮﺗﯿﺎﺭ، ﻣﺎﯾﮑﻞ ﻓﺴﺒﻨﺪﺭ، ﺁﺭﯾﺎﻥ ﻻﺑﺪ، ﺟﺮﻣﯽ ﺁﯾﺮﻭﻧﺰ، ﻣﺎﯾﮑﻞ ﮐﯽ ﻭﯾﻠﯿﺎﻣﺰ، ﺑﺮﻧﺪﻥ ﮔﻠﯿﺴﻮﻥ، ﺍﮐﺘﺎﻭﯾﺎ ﺳﻠﻨﺎ ﺍﻟﮑﺴﺎﻧﺪﺭﻭ، ﮐﻠﯿﻢ ﺗﺮﻧﺮ، ﺑﺮﺍﯾﺎﻥ ﮔﻠﯿﺴﻮﻥ ﻭ ﮐﺎﺭﻟﻮﺱ ﺑﺎﺭﺩﻡ ﻧﻘﺶ ﺁﻓﺮﯾﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

انیمیشن Moana در پنجمین تعطیلاتش ۷,۴ میلیون دلار دیگر فروخت و فروش کلی خود را به ۱۸۳,۴۷۹,۱۹۱ رساند [البته در کنار فروش ۳ میلیونی روزِ دوشنبه]. فروش جهانی این فیلم هم در نهایت به ۳۲۷,۹ میلیون دلار رسید. جایگاه هفتم به فیلم Fences تعلق دارد که در دومین تعطیلاتش ۶٫۶ میلیون دلار فروخت، فروش کلی آن به ۱۱,۵ میلیون دلار رسید. فیلم بعدی La La Land نام دارد که در تعطیلات آخرهفته ۵,۷ میلیون دلار فروخت، فروش جهانی این فیلم هم به ۳۵,۲ میلیون دلار رسید.

 

ممنون از همراهیتان…

No votes yet.
Please wait...

پاسخ بدهید

You must be logged in to post a comment.